Tuesday, November 29, 2011

DẤU HIỆU MỚI ĐẦY LẠC QUAN CHO TƯƠNG LAI CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM KHI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TUYÊN BỐ: “HOÀNG SA , TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM”?

DẤU HIỆU MỚI ĐẦY LẠC QUAN CHO TƯƠNG LAI CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAM KHI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TUYÊN BỐ: “HOÀNG SA , TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM”?

Ngày 25.11.2011, lần đầu tiên cả nước được nghe những lời tuyên bố quan trọng của một lãnh đạo cao cấp, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại diễn đàn quốc hội về chủ quyền không thể chối cải của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng bằng vũ lực một phần năm 1956 và toàn phần năm 1974, và sau đó quần đảo Trường Sa (năm 1988).

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức tuyên bố:

“Chúng ta (Việt Nam) đã làm chủ thực sự hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ thế kỷ 17, khi (bất cứ đảo nào của) hai quần đảo này chưa thuộc bất cứ quốc gia nào (khác) ”

“Đối với Hoàng Sa thì năm 1956, Trung Quốc đưa quân chiếm đóng một vài quần đảo phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính Quyền Sài Gòn, Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa......
Đối với quần đảo Trường Sa, năm 1975 hải quân Việt Nam đã tiếp quản 5 đảo do quân đội Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa đang quản lý. Sau đó với chủ quyền của Việt Nam, chúng ta tiếp tục mở rộng thêm lên 21 đảo với 33 điểm đóng quân. Ngoài ra Việt Nam còn xây dựng 15 nhà giàn để khẳng định chủ quyền của chúng ta ở vùng biển này – vùng biển trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta.Trung quốc đánh chiếm 7 bãi đá ngầm (từ năm 1988)”....

Hành động này của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một hành động đột phá rất đặc biệt và ngoạn mục về tư duy của thành phần lãnh đạo cao cấp hiện nay của Việt Nam. Toàn dân hy vọng qua hành động này, nói lên sự quay trở lại của lãnh đạo Việt Nam với “chủ nghĩa dân tộc” chân chính, đối nghịch hoàn toàn loại tư tưởng rất sai lầm “phi quốc gia” của chủ nghĩa cộng sản mà Trung Quốc đại Hán từ bao năm qua đã tuyên truyền với các nước trong quỉ đạo “cộng sản” của họ. Trung Quốc đã lợi dụng một cách xảo quyệt và có hệ thống chiêu bài thế giới cộng sản đại đồng không tưởng nhằm sáp nhập và đồng hóa các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam giờ đây đã ý thức được dã tâm của bá quyền Trung Quốc, đã bắt đầu thực sự công khai đối đầu trước những hành động xâm lấn thô bạo của Trung Quốc đã xãy ra từ nhiều thâp niên qua trên Biển Đông, nhằm chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việc làm này của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể nói lên được sự thay đổi cơ bản quan niệm chủ quyền và quyền lợi của quốc gia là tối thượng và vượt trên các chủ thuyết chính trị mơ hồ do thế lực bá quyền Trung Quốc đại Hán tuyên truyền cám dỗ mà hậu quả đã gây ra chết chóc tan thương không kể xiết cho đồng bào Việt Nam, gây thiệt hại khôn lường cho đất nước, đưa đến tình trạng Việt Nam bị lạc hậu và thua kém xa các nước khác trong khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam nay đã thấu rõ rằng bọn bá quyền Trung quốc chính là kẻ thù và là mối nguy hại cho sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn vinh của đất nước Việt Nam. Hành động can đảm của lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam khi công khai tố cáo Trung Quốc xâm lược và đang chiếm đóng lãnh thổ biển đảo của Việt Nam, bước đầu thay đổi tư duy của lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kẻ thù chính của toàn dân Việt Nam nay đã được công khai xác định, đó chính là bọn bá quyền ngoại bang phương Bắc. Ngoài mặt họ luôn ngon ngọt rỉ tai tình đồng chí anh em “xã hôị chủ nghĩa” nhưng trong thâm tâm họ mang đầy dã tâm “đại Hán”, thôn tính lãnh thổ và đồng hóa dân Việt như ông cha họ đã liên tục cố gắng thực hiện.

Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu tuy quan trọng là nói lên được sự thay đổi tư duy về “đồng chí” của Đảng Cộng Sản việt Nam về sự toàn vẹn lãnh thổ. Dù theo quan điểm chính trị nào, mọi người đều phải phục vụ cho quyền lợi của tổ quốc, cho đồng bào, cho sự toàn vẹn lãnh thổ. Quan điểm chính trị phải đặt quyền lợi của đất nước, tình cảm dân tộc, tình yêu đồng bào cùng tổ tiên trên tình đồng chí xa vời, ảo tưởng mà thế lực bành trướng ngoại bạng (Trung Quốc) tuyên truyền áp đặt trong hơn nửa thế kỷ qua.
Lúc này hơn lúc nào hết, lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam cần phải có hùng tâm đi thêm một bước quan trọng hơn và có tính cách quyết định cho tương lai của đất nước, đó là nhanh chóng từ bỏ lợi ích đảng phái, lợi ích cá nhân, và đặt lợi ích dân tộc lên trên; chấp nhận những khác biệt quan điểm, chấp nhận quyền bình đẳng của tất cả công dân Việt Nam trong công cuộc điều hành đất nước, tôn trọng và phát huy các quyền căn bản của con người. Nhận thức rõ kẻ thù chính của tổ quốc là bọn bành trướng bá quyền ngoại bang chứ không phải là người Việt Nam có quan điểm khác biệt. Người cộng sản phải thấm nhuần lời dạy của tổ tiên: “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương, dân cùng một nước phải thương nhau cùng”, để cư xử có tình lý, có nhân cách.

Người có đủ quyền hành và trách nhiệm trước toàn dân thực hiện một bước đi rất quan trọng kế tiếp này để sớm khai phóng cả nước và tạo điều kiện cho đất nước nhanh chóng phục hồi là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ông Nguyễn Phú Trọng. Chỉ có hành động của ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ có bước đột phá của ông, thì những việc làm sai trái , hành động chuyên quyền của thuộc cấp của đảng cộng sản trong tất cả các cơ quan từ trung ương đến địa phương mới nhanh chóng chấm dứt, các quyền tự do căn bản của người dân mới được phục hồi. Có như vậy toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ cùng nhau góp sức nhanh chóng xây dựng lại đất nước, bảo vệ tổ quốc chống lại ngoại xâm.

ĐỐI NGOẠI: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã can đảm bước một bước quan trọng, khẳng định rỏ ràng chủ quyền và tố cáo trước công luận thế giới hành động xâm lược của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
ĐỐI NỘI: Cả nước đang mong chờ Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, Ông Nguyễn Phú Trọng, dũng cảm bước một bước quan trọng hơn, khẳng định trước toàn dân chấm dứt độc tài chuyên chính, tái lập tất cả quyền tự do dân chủ, chấp nhận và tôn trọng đối lập.

Có như vậy, toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ thật sự đồng tâm hiệp lực, nhanh chóng xây dựng lại đất nuớc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu quí.

Ngày 27/11/2011
Lê Quang Long, Ngô Khoa Bá, Nguyễn Hùng
Email: hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com

No comments:

Post a Comment