Tuesday, October 25, 2011

Trang mạng Bauxite VN phổ biến thư phản đối gởi công ty Google về sai lạc của đường biên giới tại Lào Cai

http://boxitvn.blogspot.com/2011/10/buc-thu-cua-cac-khoa-hoc-gia-nguoi-viet.html#more

25/10/2011
Bức thư của các khoa học gia người Việt gửi Ban Giám đốc Công ty Google về bản đồ TP Lào Cai trên mạng http://ditu.google.com.cn vẫn giữ đường biên giới cắt ngang thành phố của Việt Nam

24 tháng 10 năm 2011

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Lưu ý:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web www.googlemaps.com và www.ditu.google.com

Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke,

Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan đến việc Trung Quốc đang tranh đoạt gần như toàn bộ biển Nam Hoa, anh chị cộng sự viên vào trang mạng www.googlemaps.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng www.ditu.google.com (Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).

Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều cho cùng khu vực. Bản đồ vùng Biển Đông trong www.googlemaps.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “lưỡi bò” (một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong www.ditu.googlr.com xuất phát từ Trung Quốc lại có nó.

Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào ngày 02 tháng Tám năm 2011, Giám đốc giao tế Quốc tế của Google đã báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa. Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng.

Chúng tôi trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất về các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong www.ditu.google.com rõ ràng được chỉnh sửa có thiên vị về phía Trung Quốc, mà có thể xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm đau đớn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông và yêu cầu ông tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,

Thay mặt người Việt quan tâm

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES


1Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam
11
Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D., Australia
21
Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B.S., Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand
31
Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand
41
Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA
51
Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland


Nguyên văn:

From: Hung Nguyen

Subject: The discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on www.googlemaps.com and www.ditu.google.com

To: eschmidt@google.com, jhanke@google.com, khurowitz@google.com

Received: Monday, 24 October, 2011, 4:23 PM

October 24, 2011

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Re: the discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on http://maps.google.com and http://ditu.google.com

Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

During our drafting of a letter concerning China's current territorial claim of a very large swath of the South China Sea, our colleagues checked to see whether maps in http://maps.google.com would show the same details as those shown by http://ditu.google.com . (Attn: our letter emailed to you on 20 October, 2011, attached).

To our astonishment, the maps in the Google-affiliated websites from China are not the same although they cover the same areas. The map in the http://maps.google.com does not have the so-called "cow tongue" (China's terminology) dotted line in the South China Sea whereas that in the http://ditu.google.com does.

We then rechecked the Vietnam-China land border along Lao Cai City which you informed us back in August 2010 that the error had been fixed. Again, the maps show the same discrepancy, that is the map of the Lao Cai City in http://ditu.google.com still shows the border line cuts through the city while that in http://maps.google.com does not.

Please review the two maps below to see their distinct differences about the border lines.

We would like to call your attention to the discrepancies of the maps involved. The maps in http://ditu.google.com clearly favor China, which can be viewed as a serious breach of the principle of neutrality embraced by Google, and a grievous violation to the sovereignty of Vietnam.

We would appreciate it if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.

We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.

Thank you very much for your consideration.

Yours sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam09@gmail.com ,
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

Phụ lục 1: Bản đồ TP Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố

Phụ lục 2: Bản đồ TP Lào Cai trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng

Phụ lục 3: Lá thư gửi Dr Schmidt và Mr. Hanke ngày 20-10-2011

October 20, 2011

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043

Attn:

Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

It has come to our attention that Google maps when accessed from China shows a map of China having the hand drawn dotted line wrongfully claiming almost all of the South China Sea.

http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx

http://ditu.google.cn/?hl=cn

http://ditu.google.com/

This incorrect and premeditated claim by China has been strenuously objected to by all Southeast Asian countries, especially Vietnam and the Philippines, the two countries which are most affected by this aggressive act of Chinese authority. This fabricated map of China with the hand drawn sea territory line, which is dubbed “the cow tongue shape” line, is the subject of on-going protests by not only all the countries in Southeast Asia but also the majority of countries in the world .

As concerned Vietnamese, in concert with the letter we sent to you on September 5, 2011 alerting the inclusion of the “U shape” boundary line by Chinese authority in their national map, we request that you act quickly to have the hand drawn dotted line on South China Sea removed. The longer this falsified dotted border line is shown in your Google maps-China website, the more injurious it is to the integrity of the territory of Vietnam, the Philippines and the other countries in the South China Sea.

Thank you for your prompt consideration.

Yours Sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese,
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

Báo Bee phổ biến thư gởi công ty Google phản đối đường biên giới sai lạc tại Lào Cai

http://bee.net.vn/channel/2981/201110/Canh-bao-ban-do-Google-phien-ban-tieng-Hoa-sai-su-that-1815168/
Cảnh báo bản đồ Google phiên bản tiếng Hoa sai sự thật
24/10/2011 14:59:24
- Trước việc Google Maps phiên bản tiếng Hoa thể hiện "đường lưỡi bò" của Trung Quốc bao trọn Biển Đông và vẽ sai đường biên giới Lào Cai, 52 nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước đã gửi thư phản đối tới Ban lãnh đạo Công ty Google. Để rộng đường dư luận, Bee.net.vn xin đăng toàn văn bức thư trên:

24 tháng 10 năm 2011Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Lưu ý:Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang http://maps.google.comhttp://ditu.google.com/

Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke,

Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan Trung Quốc đang tranh đoạt gần như toàn bộ biển Đông, anh chị cộng sự viên vào trang mạng www.googlemaps.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng www.ditu.google.com.Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kết của Google Maps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều cho cùng khu vực. Bản đồ vùng Biển Đông trong www.googlemaps.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “lưỡi bò” (một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong www.ditu.googlr.com xuất phát từ Trung Quốc lại có nó.
Bản đồ biển Đông có “đường lưỡi bò” trên Google Maps - Ảnh: Chụp từ Google Maps tiếng Hoa lúc 15h30 ngày 16/10, Thanh Niên.

Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào ngày 02 tháng Tám năm 2010, Giám Đốc Giao tế Quốc Tế của Google đã báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa. Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong www.ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên tình trạng đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai. Trong khi đó trong www.googlemaps.com đường biên giới đã được sửa đúng.
Chúng tôi trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất của các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong www.ditu.google.com rõ ràng được chỉnh sửa có thiên vị về phía Trung Quốc, mà có thể xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm đau đớn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của ông và đề nghị các ông tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ trong thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông. Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,
Thay mặt người việt quan tâm
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES
1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA Norman
N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

Monday, October 24, 2011

BỨC THƯ THỨ HAI GỞI GOOGLE VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

24 tháng 10 năm 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web http:/maps.google.com và http:/ditu.google.com

Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke:

Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan Quốc đang tranh đoạt hầu như toàn bộ biển Đông (biển Nam Hoa), anh chị cộng tác viên vào trang mạng http:/maps.google.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng http:/ditu.google.com xuất xứ từ Trung Quốc. ( Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).

Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kiết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều vẽ cho cùng khu vực. Bản đồ vùng biển Đông trong http:/maps.google.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “đường lưỡi bò” ( một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong http:/ditu.google.com xuất xứ từ Trung Quốc lại có nó.

Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào tháng Tám năm 2010, bà Kate Hurowitz, Giám Đốc Giao Tế Quốc Tế của Google, đã email báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa (copy của lá thư Google gởi cho chúng tôi được kèm theo thư này) . Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong http:/ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng với đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong http:/maps.google.com đường biên giới đã được sửa đúng với thực tế.
Xin xem hai bản đồ dưới đây để thấy sự khác biệt rỏ ràng về các đường biên giới này.


Picture of Lao Cai city from ditu.google.com Picture of Lao Cai city from maps.google.com

Chúng tôi xin trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất của các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong http:/ditu.google.com rõ ràng được cố ý chỉnh sửa với mục đích thiên vị về phía Trung Quốc, xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm tàn nhẫn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông, và đề nghị tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ lưu trử tại trang http:/ditu.google.com trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,
Thay mặt người việt quan tâm

Hung Nguyen, savevietnam@gmail.com , hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

SECOND LETTER TO GOOGLE ABOUT THE BORDER LINE IN LAO CAI CITY

October 24, 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Re: the discrepancy of the border lines between Vietnam and China shown on http://maps.google.com and http://ditu.google.com


Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

During our drafting of a letter concerning China's current territorial claim of a very large swath of the South China Sea, our colleagues checked to see whether maps in http://maps.google.com would show the same details as those shown by http://ditu.google.com . (Attn: our letter emailed to you on 20 October, 201, attached).

To our astonishment, the maps in the Google-affiliated websites from China are not the same although they cover the same areas. The map in the http://maps.google.com does not have the so-called "cow tongue" (China's terminology) dotted line in the South China Sea whereas that in the http://ditu.google.com does.
We then rechecked the Vietnam-China land border along Lao Cai City which you informed us back in August 2010 that the error had been fixed. Again, the maps show the same discrepancy,that is,the map of the Lao Cai City in http://ditu.google.com still shows the border line cutting through the city while that in http://maps.google.com does not.
Please review the two maps below to see their distinct differences about the border lines.

We would like to call your attention to the discrepancies of the maps involved. The maps in http://ditu.google.com clearly favor China, which can be viewed as a serious breach of the principle of neutrality embraced by Google, and a grievous violation to the sovereignty of Vietnam.

We would appreciate it if you would look into this matter with a sense of urgency and have the discrepancies resolved in a very short time possible.

We and our fellow Vietnamese from all over the world are anxiously waiting for your reply.
Thank you very much for your consideration.

Yours sincerely,
On behalf of concerned Vietnamese
Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com, savevietnam@gmail.com ,
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

Friday, October 21, 2011

LIST OF EMAIL ADDRESSES RECEIVED THE ALERT LETTER: 14 OCTOBER 2011

LIST OF EMAIL ADDRESSES

1 Newsweek letters@newsweek.com Editor in Chief 5/09/2011
2 Time letters@time.com Editor 5/09/2011
3 The New York Times letters@nytimes.com Editor 5/09/2011
4 Le Monde rights@agenceglobal.com Editor in Chief 5/09/2011
5 Nature p.campbell@nature.com Philip Campbell 5/09/2011
6 The Journal of American Science editor@americanscience.org Editor at Large 5/09/2011
7 Financial Times ean@ft.com Newsdesk 5/09/2011
eas@ft.com Special Reports
8 The Wall Street Journal wsj.ltrs@wsj.com The Editor 5/09/2011
edit.features@wsj.com
9 National Geographic Society pressroom@ngs.org Mr Chris Johns Editor in Chief 5/09/2011
10 Google eschmidt@google.com 5/09/2011
11 The Economist Direct mail 5/09/2011

12 The Washington Post foreign@washpost.com Editor 6/09/2011
13 Los Ageles Times jim.newton@latimes.com Jim Newton 6/09/2011
14 Marsland Publishers sciencepub@gmail.com Editor 6/09/2011
15 The Telegraph news@thetelegraph.com.au The Editor 6/09/2011
16 The Canberra Times letters.editor@canberratimes.com.au The editor 6/09/2011
17 Sydney Morning Herald letters@smh.com.au The Editor 6/09/2011
18 The Age letters@theage.com.au The Editor 6/09/2011
19 Australian finance Review afreditor@afr.com.au Managing Editor Paul Bailey 6/09/2011
20 Engineers Australia memberservices@engineersaustralia.org.au 6/09/2011
21 Smithsonian Institution stthomasl@si.edu Linda St.Thomas, Chief Spokesperson 6/09/2011
22 San Francisco Direct mail 6/09/2011
23 The Australian letters@theaustralian.com.au Editor 6/09/2011
24 Brisbane Times Direct mail Conal Hanna General Editor 6/09/2011

27 International Journal of Engineering mark.kachanov@tufts.edu Editors in Chief 7/09/2011 plus 25 scientists
krajagopal@tamu.edu

25 Asia Times writeto@atimes.com The Editor 8/09/2011
26 Guardian letters@guardian.co.uk The Editor 8/09/2011
28 Environmental Science and Technology est@uiowa.edu Editor Jerald Schnoor 8/09/2011
Professor

29 European Geosciences Union executive-secretary@egu.eu Philippe Courtial 9/09/2011 plus 4 scientists
30 Journal of The American Chemical Society jacs@jacs.acs.org Managing Editor Sonjia Krane 9/09/2011 plus 24 scientists
31 Society of Chemistry Industry cieditor@tenalpspublishing.com Editor 9/09/2011
32 British Ecological society info@BritishEcologicalSociety.org 9/09/2011
33 American Society of Civil Engineers jacs@jacs.acs.org Editor 9/09/2011 5 branches
34 American Meteorological Society amsinfo@ametsoc.org Editor 9/09/2011
35 Chemical Institute of Canada maja.veljkovic@nrc.gc.ca Chair Maja Veljkovic 9/09/2011 plus 6 scientists
36 Soil and Water Conservation Society pubs@swcs.org Editor Dr Oksana Gieseman 9/09/2011 plus 2 scientists

37 Institute of Physics direct mail type 10/09/2011
38 International Journal of Environmental editor@ijest.org, editor@ceers.org, ijest.publication@gmail.com 10/09/2011
Science and Technology
39 International Journal of Food C.X.Smith@mmu.ac.uk Professor Christopher Smith 10/09/2011
Science and Technology
40 The Straits Times stonline@sph.com.sg Editor- in-Chief Patrick Daniel 10/09/2011
41 The New Zealand Institute of Food rosemary@nzifst.org.nz Executive Manager Rosemary Hancock 10/09/2011
Science and Technology
42 Dominion Post mark.steven@stuff.co.nz Editor 10/09/2011
43 Bangkok Post chiratasn@bangkokpost.co.th Managing Editor 10/09/2011

44 Newsmax newsmax@reply.newsmax.com 11/09/2011

45 The Geological Society of America bill.collins@newcastle.edu.au 12/09/2011 plus 19 scientists
46 Political Studies Association politicalstudies@sheffield.ac.uk Journals manager Rene Bailey 12/09/2011
47 Cambridge University Press journals@cambridge.org The Editors 12/09/2011
48 American Political Science Association apsa@apsanet.org The Editors 12/09/2011
49 Political Science Quarterly dc121@columbia.edu, editors@psqonline.org Deme James Caraley 12/09/2011
50 Journal for Peace and Justice Study william.werpehowski@villanova.edu Editor Prof Wil. J. Werpehowski 12/09/2011
51 South China Morning Post cliff.buddle@scmp.com Editor in Chief Cliff Buddle 12/09/2011 plus 4 staffs
52 Toronto Sun james.wallace@sunmedia.ca Editor in Chief James Wallace 12/09/2011 plus 3 staffs
53 The Manila Times Direct email Editor in Chief 12/09/2011

54 Australian Science science@control.com.au Editor 13/09/2011
55 American Journal of Science Direct mail Editor 13/09/2011
56 European Scientific Journal contact@eujournal.org Editor-in-Chief 13/09/2011
57 The Standard contact@eujournal.org Editor-in-Chief 13/09/2011
58 New Straits Times news@nstp.com.my Group Editor 13/09/2011
59 The Brunei Times news@nstp.com.my The Editor 13/09/2011

60 world scientific wspc@wspc.com Editor-in-chief 15/09/2011
61 The Japan Times Direct mail Editor 15/09/2011
62 Japan Today editor@japantoday.com Editor 15/09/2011
63 American Institute For Foreign Study info@aifs.com President 15/09/2011 plus 4 branches
64 The Journal of the American Med, Asso ama-subs@ama-assn.org The Editor-in-Chief 15/09/2011 plus 1 branch
65 The Jakarta Globe contactus@thejakartaglobe.com The Editor in Chief 15/09/2011
66 CNN Direct mail Editor in chief 15/09/2011

67 American Chemical society president@acs.org Editor-in-Chief 16/09/2011 5 contacts
68 Archtecture Australia aa@archmedia.com.au Editorial Director 16/09/2011

69 Times online.editor@timesonline.co.uk Editor-in-Chief 19/09/2011
70 Guardian Science@guardian.co.uk Editor: Science 19/09/2011
71 Guardian politics@guardia.co.uk Editor: Politics 19/09/2011
72 Metro Davidmonk@ukmetro.co.uk Deputy Editor 19/09/2011

73 The Diplomat Direct mail Editor-in-chief 20/09/2011
74 Foreign Affairs editor@foreignaffairs.com Editor-in-chief 20/09/2011

75 CBS Direct email/Press Release evening news 21/09/2011
76 ABC, Austrălia Direct email/Press Release news 21/09/2011
77 New York Times Direct email/Press Release news 21/09/2011
78 RFA vietweb@rfa.org press release 21/09/2011
79 BBC world news Direct email/Press Release news 21/09/2011
80 VOA Direct email/Press Release news 21/09/2011
81 Washington Post Direct email/Press Release news 21/09/2011

82 India Times editor@expressindia.com editor 22/09/2011
83 India Express Direct email/Press Release 22/09/2011

84 British Engineering Manufacturers' Association Direct mail President 23/09/2011
85 Swiss News info@who-needs-spam.swissnews.ch 23/09/2011
86 Swissinfo.ch Direct mail/Press Release 23/09/2011
87 European Voice (Belgium) info@europeanvoice.com Press Release 23/09/2011
88 Diplomatic Aspects (Belgium) Direct mail/Press Release 23/09/2011

89 The Asian Age letters@asianage.com Press Release 24/09/2011

90 American Meteorological Society amsinfo@ametsoc.org 25/09/2011
91 American Meteorological Society amspresident@ametsoc.org president 25/09/2011
92 Royal Society of Chemistry Direct mail Executive 25/09/2011

93 Annalc of Forest Science afs@nancy.inra.fr Editor-in-chief France 26/09/2011
94 European Physical Society d.lee@eps.org Secretary General France 26/09/2011
95 EDP Sciences editorial@edpsciences.org Editor-in-Chief France 26/09/2011
96 L'Express redaction@lexpress.ch Editor-in-Chief France 26/09/2011
97 Birkhäuser Engineering tom.grasso@birkhauser-science.com Senior Editor 26/09/2011
98 Springer service-ny@springer.com Editor-in-Chief 26/09/2011

99 Fortune Magazine letters@fortune.com Editor-in-Chief 27/09/2011
100 Intellasia.Net Australia direct mail Manager 27/09/2011

101 Fienna International Journal of Geography helka.moilanen@utu.fi Managing Editor Finland 3/10/2011
102 Geografiska Sallskapet I Finland tommi.inkinen@helsinki.fi Editor in Chief 3/10/2011
103 The Swedish Society for Anthropology and Geography ssagmail@yahoo.se Fil dr Mattias Viktorin 3/10/2011
104 Norwegian Journal of Geography geo@svt.ntnu.no Editors 3/10/2011
105 The Royal Danish Geographical Society editor@geo.ku.dk Editor 3/10/2011

106 British Science Association Direct mail Chief Executive 4/10/2011
107 American Institute of Aeronautics and Astronautics tammym@aiaa.org Director 4/10/2011
108 Philippine Society of mining Engineers secretariat@psem.ph Director 4/10/2011
109 Stockholm News tommie.ullman@stockholmnews.com Editor 4/10/2011

110 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute arthurchan@astri.org 6/10/2011

111 The Standard editor@thestandard.com.hk Press Release Ivan Tong 7/10/2011
112 International Telecommunications Society secretariat@itsworld.org Bohdan Romauik 7/10/2011
113 Taylor And Francis Group Direct mail Editor-in-Chief 7/10/2011

114 Philippine Daily Enquirer feedback@inquirer.com.ph Editor-in-chief 14/10/2011

BÚC THƯ GỞI GOOGLE MAPS VỀ BẢN ĐỒ HÌNH LƯỠI BÒ CỦA TRUNG CỘNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chủ tịch
Mr John Hanke, Tổng Giám Đốc Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Giám Đốc, Global Communications & Public Affairs

Kính thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke:

Chúng tôi được biết rằng khi Google maps được truy tìm với nguổn Trung Quốc lại hiện lên bản đổ Trung quốc với đưởng lãnh hải vẽ tay đứt đoạn hình chữ U lấn chiếm sai trái hầu như toàn bộ vùng Biển Đông (Nam Trung Hải).
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/

Yêu sách sai trái và với dã tâm đen tối này của Trung Quốc đã từng bị tất cả các nước trong vùng Đông Nam Á cực lực phản đối, đặc biệt là Việt Nam và Phi Luật Tân, hai nước bị thiệt thòi nhiều nhất vì hành động gây hấn thô bạo của nhà nước Trung Quốc. Bức hình bàn đồ Trung Quốc ngụy tạo này với đường lãnh hải đứt đoạn vẽ tay, bị cộng đồng quốc tê ví von là đưòng “ hình lưỡi bò”, đang bị phản đối liên tục bỡi không chỉ những nước trong vùng Đông Nam Á mà còn bị hầu hết các nước trên thế giới chống đối.

Là những người Việt quan tâm, cùng với bức thư cảnh báo chúng tôi gởi đến công ty Google ngày 05/09/2011 nhằm cảnh báo việc làm tráo trở của nhà nước Trung Quốc là lồng vào các bài viết của các tác giả người Hoa từ Trung quốc bản đồ Trung Quốc có chèn thêm đoạn đường biên giới “hình dạng chữ U”, chúng tôi xin lưu ý cùng ông tình trạng này, và yêu cầu ông có hành động nhanh và kịp thời xóa bỏ phần đưòng ranh giới đứt đoạn vẽ tay hình dạng lưỡi bò khỏi các bản đổ Trung Quốc trong tranh web Google maps. Đoạn đường ranh giới “hình lưỡi bò”do Trung Quốc ngụy tạo này nếu tiếp tục tồn tại trên trang web Google map càng lâu, càng làm tổn hại thêm nữa đến tính trung thực của sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Phi Luật Tânvà các nước khác trong vùng Đông Nam Á.

Chúng tôi xin cám ơn hành động kịp thời của ông.

Trân trọng,
Thay mặt nhóm người Việt Nam quan tâm,

Nguyễn Hùng, Australia, hungthuoc@yahoo.com
Ngô Khoa Bá, USA, ngoroberto@gmail.com
Lê Quang Long, New Zealand, longauckland@yahoo.co.nz

DANH SÁCH NGƯỜI CÙNG KÝ TÊN

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D.,M.B.A, P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
Le Van Ut Ph.D., University of Oulu, Finland
Nguyen Dang Hung Ph.D., Professor , Liège, Belgium
Ta Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

LETTER SEND TO GOOGLE MAPS ABOUT THE COW TONGUE MAP OF CHINA

October 20, 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Attn:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Dear Dr Schmidt and Mr. Hanke:

It has come to our attention that Google maps when accessed from China shows a map of China having the hand drawn dotted line wrongfully claiming almost all of the South China Sea.
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/

This incorrect and premeditated claim by China has been strenuously objected to by all Southeast Asian countries, especially Vietnam and the Philippines, the two countries which are most affected by this aggressive act of Chinese authority. This fabricated map of China with the hand drawn sea territory line, which is dubbed “the cow tongue shape” line, is the subject of on-going protests by not only all the countries in Southeast Asia but also the majority of countries in the world .

As concerned Vietnamese, in concert with the letter we sent to you on September 5, 2011 alerting the inclusion of the “U shape” boundary line by Chinese authority in their national map, we request that you act quickly to have the hand drawn dotted line on South China Sea removed. The longer this falsified dotted border line is shown in your Google maps-China website, the more injurious it is to the integrity of the territory of Vietnam, the Philippines and the other countries in the South China Sea.

Thank you for your prompt consideration.

Yours Sincerely,

On behalf of concerned Vietnamese,

Hung Nguyen, hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
Le Van Ut Ph.D., University of Oulu, Finland
Nguyen Dang Hung Ph.D., Professor , Liège, Belgium
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

BẢN DỊCH BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ NATURE VỀ BẢN ĐỒ LƯỠI BÒ CỦA TRUNG CỘNG

Những câu chữ tức giận trên Biển Đông

Thứ năm, 20 Tháng 10 2011 21:50
Hôm nay, xin báo một tin mừng: Tập san Nature đã đăng hai bài về tranh chấp trên biển Đông. Hai bài viết của David Cyranoski, phóng viên của Nature Á châu, là tổng hợp ý kiến của một số người, kể cả tôi, tham gia thảo luận cùng anh ta vài tuần trước đây. Đáng lẽ họ đăng vào Thứ Năm tuần trước, nhưng chắc chờ gì đó, nên mãi đến thứ Năm tuần này mới đăng. Thấy hai bài này có ích cho ta, tôi tạm dịch (nhanh) sang tiếng Việt để chia sẻ cùng các bạn.

Hôm nọ, tôi có đăng bài trả lời phỏng vấn cho Nature; trong đó, tôi xem việc các tập san khoa học công bố bản đồ hình lưỡi bò là phi pháp, vi phạm đạo đức khoa học, và thể hiện sự lạm dụng khoa học của Trung Quốc. Phỏng vấn và trao đổi thì nhiều như thế, nhưng khi phóng viên đăng, họ chỉ trích ý chính của tôi. Thế là cũng đủ. Tôi hài lòng khi phóng viên chọn câu về lạm dụng khoa học làm cái finale của bài viết.

Trong hai bài này, Nature nói rất rõ là trong tương lai, bản đồ nào còn tranh cãi thì phải ghi là "under dispute". Nếu tác giả không ghi thì Nature sẽ ghi. Hi vọng rằng các tập san "đàn em" khác trong tương lai sẽ không làm lơ được khi Nature tuyên bố như thế. Riêng cá nhân tôi, cũng là biên tập hay nằm trong ban biên tập nhiều tập san y khoa, tôi cũng sẽ cảnh giác không cho cái bản đồ ĐLB đó xuất hiện trên những tập san có tôi trong ban biên tập.

Sẵn đây cũng nói thêm về thái độ của phía ta và phía Tàu. Khi phóng viên liên lạc chúng tôi, chúng tôi chẳng những tích cực trả lời, cung cấp bằng chứng, mà tôi còn khuyến khích họ liên lạc với đồng nghiệp Tàu. Chúng tôi không ngần ngại xem quan điểm của họ ra sao. Một điều thú vị là khi phóng viên liên lạc với các tác giả Tàu hỏi tại sao họ đăng bản đồ ĐLB thì tất cả (nhắc lại: tất cả) đều không trả lời. Ôi, tính lịch sự của họ nói lên hàng vạn lời!

Tập san Nature là tập san khoa học đứng vào hàng số 1 trên thế giới. Đây là nơi mà các ông bà tú Nobel tương lai đăng bài. Vì thế, khi vấn đề biển Đông được Nature “chiếu cố” qua 2 bài này là một thắng lợi cho cuộc đấu tranh của chúng ta. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Những bước kế tiếp là viết thư cảnh báo về âm mưu của Tàu, phản đối các tập san, và viết bài tranh luận với mấy tay "học giả" Tàu. Việc này đòi hỏi tất cả chúng ta, ai có kiến thức gì liên quan nên đóng góp một tay. Tôi cũng chỉ là người đóng góp qua tay trái mà thôi. Thật ra, Nature bắt đầu chú ý đến câu chuyện của chúng ta khi một nhóm nhà khoa học ở trong và ngoài nước (qua điều phối của Nguyễn Hùng) gửi thư phản đối bản đồ ĐLB. Từ đó, họ liên lạc chúng tôi (Ts Dương Danh Huy, Gs Phạm Quang Tuấn, Ts Bùi Quang Hiển, và tôi) để phỏng vấn. Phóng viên này rất cẩn thận. Mỗi câu tôi trả lời, anh ta đều đòi xem bằng chứng hoặc dữ liệu thực tế. Chính nghĩa về phe ta thì việc nói chuyện với họ làm tôi tự tin hơn. Nay thì chúng ta có một happy ending, và cũng nhân dịp này tri ân đến tất cả các bạn trong và ngoài nước đã đoàn kết đấu tranh với các tập san khoa học. Riêng tôi còn phải "đấu" với tập san Science cho đến khi nào họ trả lời "nghe được" thì mới thôi.

NVT

===

http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478293a.html

Những câu chữ tức giận trên biển Đông Á
(Angry words over East Asian seas)
Tác giả: David Cyranoski

Người dịch: Nguyễn Văn Tuấn

Nature 20/10/2011Những yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc đẩy khoa học vào vùng biển động

Mine, all mine: the rush to claim minerals and oil is driving China's marine ambitions.CHINAFOTOPRESS/GETTY

Của tôi, tất cả là của tôi: sự hấp tấp trong việc đi tìm nguồn khoáng sản và dầu là động cơ dẫn dắt lòng tham vọng biển của Trung Quốc.

Xung đột trên biển. Tranh chấp biên giới. Đó không phải là những địa hạt thông thường của khoa học. Nhưng các nhà nghiên cứu và tập san khoa học đang bị giật kéo vào những tranh cãi nẩy lửa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Những cuộc đối đầu liên quan đến những con tàu nghiên cứu đang làm tình hình căng thẳng hơn trong vùng, trong khi Chính phủ Trung Quốc bị tố cáo là đã sử dụng các ấn phẩm khoa học để đẩy mạnh những yêu sách đầy tham vọng của họ về lãnh thổ.

Tham vọng tăng cường khai thác biển của Trung Quốc không phải là điều bí mật. Kế hoạch ngũ niên lần thứ 12 (dự trù trong thời gian 2011 đến 2015) của Trung Quốc đã được thông qua vào tháng Ba năm nay. Kế hoạch này đề cập đến tầm quan trọng của kinh tế biển. Báo cáo Phát triển Biển của Trung Quốc ước lượng rằng kĩ nghệ biển, tính luôn cả khai thác dầu khí ngoài khơi, hải sản và kĩ nghệ đóng tàu, sẽ đem về cho Trung Quốc 830 tỉ USD vào năm 2020. Mới tháng trước, Zhang Jixian, người đứng đầu của Viện Điền thổ và Bản đồ của Trung Quốc, tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ dốc nỗ lực để vẽ cái mà y gọi là "ba triệu kílômét vuông lãnh hải", một khu vực rộng hơn những gì các nước láng giềng trước đây xem là lãnh thổ của Trung Quốc. Dự án bản đồ được sự hỗ trợ bởi vệ tinh đồ (sẽ được khởi động vào tháng 12) và tàu ngầm Jiaolong (dự kiến có khả năng lặn sâu 7,000 m dưới biển vào năm tới) [1]. Nếu tàu lặn này thành công như dự kiến, Trung Quốc sẽ tạo nên kỉ lục về độ sâu tàu ngầm có thể lặn, vượt qua một cường quốc biển hiện nay là Nhật.

Trung Quốc còn ngày càng tỏ ra quyết đoán trong vấn đề biên giới. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc, nhưng Đài Loan thì tự xem mình là độc lập với Trung Quốc. Nhật, Trung Quốc và Đài Loan tất cả đều xem quần đảo Điếu Ngư (không có người cư trú) là của họ. Những xung đột dữ dội nhất xảy ra ở Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải), nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (là nơi cư trú của rùa, hải âu, và vài người lính Trung Quốc), một quần đảo với hơn 700 đảo nhỏ, cùng với vùng biển rộng lớn bao trùm chung quanh. Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Brunei và Philippines tất cả đều lí giải rằng đó là những đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ, và vùng này được Liên hiệp quốc công nhận. Những tranh chấp này kéo dài trong nhiều thập niên, nhưng báo cáo về trữ lượng dầu hỏa ước tính từ 1.6 đến 21.3 tỉ thùng và nguồn khoáng sản đáng kể đang làm gia tăng sự tranh chấp.

Bởi vì thăm dò tài nguyên thường đi song song với nghiên cứu, các nhà khoa học cảm thấy mình là những người đứng hàng đầu trong những cuộc tranh chấp. Tháng Sáu vừa qua, Việt Nam tố cáo tàu cá Trung Quốc đã cắt dây cáp tàu của PetroVietnam đang thăm dò dầu khí. Ngày 26/9, Nhật ra lệnh một tàu khảo sát của Trung Quốc phải rời khỏi đặc vùng kinh tế chung quanh hòn đảo Điếu Ngư mà Nhật xem là lãnh thổ của họ.

Cuộc chiến còn lan tràn sang những trang giấy của các tập san khoa học. Các nhà phê bình cho rằng các nhà khoa học Trung Quốc cố ý gửi một thông điệp ra thế giới là việc Trung Quốc làm chủ vùng biển Đông Nam Á như là một việc đã rồi, bằng cách dùng các bản đồ phục vụ cho chủ trương bành trướng hải phận. Chẳng hạn như trong một bài tổng quan về tác động của thay đổi khí hậu đến nguồn nước và nông nghiệp (công bố trên Nature vào năm 2010 [2]) có in một bản đồ với một bản đồ biển kèm theo, hàm ý nói rằng phần lớn vùng biển Đông Nam Á là của Trung Quốc.

Tháng rồi, một nhóm gồm 57 nhà khoa học, kĩ sư và chuyên gia gốc Việt gửi một lá thư đến tập san Nature phàn nàn về sự việc Nature in bản đồ đó. Lá thư than phiền rằng Chính phủ Trung Quốc đã dùng “thủ đoạn cửa sau”, và biện luận rằng Chính phủ Trung Quốc đã dùng các tập san khoa học như là phương tiện để hợp thức hóa bản đồ một chiều và thiếu khách quan. Một bản đồ tương tự xuất hiện trong một bài tổng quan trên Science [3] cũng nhận được những phê bình như thế. Science hồi đáp bằng một Ghi chú của Chủ bút (Editor's Note) [4], cho rằng tập san không có lập trường liên quan đến những tranh chấp về chủ quyền, nhưng tập san cũng đang kiểm tra lại qui trình công bố bản đồ để đảm bảo rằng trong tương lai Science không muốn hiểu lầm là ủng hộ hay không ủng hộ một quan điểm nào trong những tranh chấp liên quan đến pháp lí.

Trong khi đó, Michael Oppenheimer thuộc Đại học Princeton (đồng chủ biên tập san Climatic Change) đã nhận được cả đống điện thư kể từ tháng Sáu khi tập san này công bố một bài báo khoa học với đường lưỡi bò hơn 4 năm trước đây [5]. Tác giả các điện thư này là các nhà khoa học từ Việt Nam, Phần Lan, Canada, và nhiều nước khác. Họ yêu cầu tập san phải chỉnh sửa bản đồ. Tuy nhiên, Oppenheimer cho biết những tranh luận về lãnh thổ như thế này, thường mang tính chính trị cao độ, không phải là câu hỏi mà tập san của ông muốn đương đầu với.

Một số nhà khoa học Việt Nam khác mà Nature liên lạc phần lớn đều tức giận bởi những trường hợp mà họ xem là sử dụng bản đồ đường lưỡi bò một cách vô lí. Phạm Quang Tuấn, một giáo sư hóa học thuộc Đại học New South Wales, nói "Họ vẽ một đường chung quanh biển Nam Trung Hoa và những hòn đảo trong vùng biển đó, mặc dù vùng biển này không có liên quan gì đến chủ đề của bài báo”.

Không ai rõ lí do tại sao các nhà khoa học Trung Quốc lồng cái bản đồ còn trong vòng tranh cãi đó vào những bài báo khoa học của họ. Nhưng qua trao đổi email với tác giả, Oppenheimer quyết định rằng những bản đồ đó quả thật không có liên quan gì đến kết luận của bài báo, và đề nghị tác giả chính là Xuemei Shao của Viện Nghiên cứu Địa lí và Tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Kinh chỉnh sửa. Shao từ chối, và giải thích trong một email rằng ông ta lồng bản đồ đó vào bài báo là do yêu cầu của Chính phủ Trung Quốc.

Jingyun Fang, một chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc Đại học Bắc Kinh, và cũng là đồng tác giả bài tổng quan trên Nature, cho biết ông ta lồng bản đồ đó vào bởi vì ông ta phải tuân theo luật pháp của Trung Quốc (tức phải in bản đồ đường lưỡi bò). Khi chúng tôi (Nature) liên lạc Fang, Shao và 4 tác giả của những bài báo khác có in bản đồ đường lưỡi bò, tất cả đều không trả lời.

Cuối cùng thì Science, Nature và Climatic Change quyết định không xóa bỏ những bản đồ mang tính xúc phạm đó. Nhưng Nguyễn Văn Tuấn, một giáo sư y khoa của Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan ở Sydney, người đã gửi thư phàn nàn đến các tổng biên tập về bản đồ đường lưỡi bò, nói rằng bản đồ trên các tập san khoa học nên được xem là dữ liệu khoa học và nên được thẩm định trước khi công bố. Ông nói: "việc công bố bản đồ [đường lưỡi bò] thể hiện một sự lạm dụng khoa học”.

Tham khảo:


[1] Nature 476, 10-11 (2011).

[2] Piao, S. et al. Nature 467, 43-51 (2010).

[3] Peng, X. Science 333, 581-587 (2011).

[4] Bradford, M. Science 333, 1824 (2011).

[5] Liang, E. et al. Climatic Change 79, 403-432 (2006).*****

http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/478285a.html

Vùng hoang (Uncharted territory)
Tác giả: David Cyranoski

Người dịch: Nguyễn Văn Tuấn

Nature 20/10/2011

Các bản đồ chính trị có mục đích mưu cầu lãnh thổ không có vị trí trong các bài báo khoa học. Các nhà nghiên cứu nên giữ mối liên hệ thân mật với nhau bằng cách phi chính trị hóa các công trình của họ.

Muhammad Ali quan sát rằng những cuộc chiến giữa các quốc gia là để thay đổi bản đồ. Và, ông ta là người biết chiến đấu như thế nào. Ấy thế mà có nhiều cách tinh vi khác để thay đổi bản đồ. Hãy lấy trường hợp biển Nam Hải (tức biển Đông theo cách gọi của chúng ta – chú thích NVT) làm ví dụ: các quan chức Trung Quốc khăng khăng cho rằng phần lớn lãnh hải vùng biển này thuộc về Trung Quốc, và các bản đồ của Trung Quốc có xu hướng lồng những đường đứt đoạn để thể hiện quan điểm đó. Thế nhưng quan điểm của Trung Quốc không được bất cứ một tổ chức quốc tế nào công nhận. Tất cả các nước láng giềng cũng đều không công nhận bản đồ 9 đường đứt đoạn đó của Trung Quốc.

Sự việc đó có liên quan gì đến khoa học và tập san Nature? Không liên quan gì cả — ngoại trừ những tranh chấp về lãnh thổ, kể cả tranh chấp trên vùng biển Nam Hải, đang lan tràn trên những trang giấy của các tập san khoa học như Nature. Một xu hướng đáng ngại đang xuất hiện, đó là các nhà khoa học Trung Quốc lồng bản đồ đường lưỡi bò vào những bài báo khoa học của họ, với hàm ý nói rằng vùng biển bao bọc bởi 9 đường đứt đoạn là lãnh hải của Trung Quốc (Xem bài “Những câu chữ tức giận trên biển Đông”). Các nhà khoa học và công dân của các nước lân cận cảm thấy họ bị chọc tức bởi bản đồ đó. Có thể hiểu được sự tức giận của họ, bởi vì những bản đồ đó phần lớn chẳng có liên quan gì đến chủ đề bài báo mà các nhà khoa học Trung Quốc công bố. Việc lồng bản đồ đường lưỡi bò vào bài báo không phải là một phát biểu khoa học — đó là một phát biểu chính trị, và hình như các nhà khoa học Trung Quốc làm việc này theo chỉ thị của Chính phủ Trung Quốc. Đó là một yêu sách về chủ quyền lãnh thổ, và yêu sách này xuất hiện không đúng chỗ.

Khi nghiên cứu khoa học và chính trị pha trộn nhau, khoa học nên là một công cụ ngoại giao, chứ không phải công cụ cho xâm lấn lãnh thổ. Hợp tác khoa học vẫn có thể nẩy nở ngay cả trong môi trường chính trị thiếu thân thiện. Càng ngày càng có nhiều nhà khoa học Đài Loan hợp tác với các đồng nghiệp trong lục địa Trung Quốc, cho dù Bắc Kinh và Đài Bắc vẫn tiếp tục có những bất đồng ý kiến cơ bản về mối liên hệ đôi bên. Theo số liệu của Lou-Chuang Lee, người đứng đầu Hội đồng Khoa học Đài Loan, số bài báo khoa học hợp tác giữa các nhà khoa học Đài Loan và lục địa Trung Quốc tăng từ 521 bài vào năm 2005 lên 1,207 trong năm qua.

Những hợp tác như thế có hiệu quả xây dựng nền tảng cho việc nhận thức về những lợi ích chung giữa đôi bên, và hi vọng rằng sẽ hóa giải những khác biệt về chính trị. Ít ra, những hợp tác như thế giúp kiềm chế những gây hấn.

Vậy mà chính trị vẫn thường tìm ngõ ngách để xâm nhập vào khoa học. Một ví dụ là tháng Tám vừa qua, Ann-Shyn Chiang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu thần kinh của Đại học Quốc gia Tsing Hua (National Tsing Hua University) ở Hsinchu, Đài Loan, ngạc nhiên khi nhận được thư của vị đồng nghiệp Yi Rao, một nhà khoa học thần kinh thuộc Đại học Bắc Kinh, đề nghị Chiang ghi tên quốc gia là “Taiwan, Trung Quốc” (thay vì Taiwan). Chiang cho Rao biết rằng hoặc là dùng “Taiwan” hay “Taiwan ROC” (tức Republic of Trung Quốc), hoặc Rao không đứng tên tác giả của bài báo. Cuối cùng thì hai người cũng đi đến một thỏa thuận. Họ đồng ý dùng chữ “Taiwan, Republic of Trung Quốc”. Những tranh chấp trên vùng biển Nam Hải, với tiềm năng tài nguyên và ý nghĩa địa chính trị của nó, sẽ khó mà giải quyết một cách dễ dàng.

Liên quan đến vấn này và các tranh chấp các quốc tế khác, quan điểm của tập san Nature là các nhà khoa học nên dựa vào khoa học. Các tác giả nên cố gắng phi chính trị hóa những bài báo, bằng cách tránh những nhận xét mang tích kích động, những phát biểu gây gỗ, và những bản đồ còn trong vòng tranh cãi. Trong trường hợp không loại bỏ được những điều đó (chẳng hạn như một nghiên cứu về tài nguyên quốc gia cần xem xét đến một hải đảo nào đó) thì bản đồ đó nên được ghi chú rằng “under dispute” ( tức “còn trong vòng tranh cãi”) hoặc một mô tả có ý nghĩa tương tự. Trong các bài báo trên tập san Nature, các biên tập có quyền lồng vào những ghi chú như thế, nếu tác giả không ghi chú. Tránh tranh cãi, các nhà nghiên cứu có thể giữ cho khoa học khỏi bị lây nhiễm bởi chính trị, và giữ cánh cửa hợp tác khoa học rộng mở, và những nghiên cứu của họ có ích. Hơn thế nữa, các nhà nghiên cứu cũng có thể giúp xoa dịu những căng thẳng chính trị, chỉ ra con đường đôi bên cùng có lợi và làm một công việc ngoại giao có ý nghĩa.

Các nhà khoa học, dù xuất phát từ phía nào, cũng có nhiều lợi ích chung. Các nhà khoa học ở nhiều nơi thế giới bị các xung đột làm cho bất ổn có thể hiểu sâu sắc câu phát biểu đó. Thật là vô duyên nếu để tình đoàn kết này bị xói mòn bởi những động thái chính trị và tranh chấp lãnh thổ chẳng có liên quan gì đến khoa học.

NATURE'S ARTICLES ABOUT THE COW TONGUE MAP OF CHINA

Uncharted territory

Journal name: Nature Volume:478, Page:285
Date published: (20 October 2011)
DOI:doi:10.1038/478285a
Published online19 October 2011


Political maps that seek to advance disputed territorial claims have no place in scientific papers. Researchers should keep relationships cordial by depoliticizing their work.

Muhammad Ali observed that the wars of nations are fought to change maps — and he was a man who knew how to fight. Yet there are more subtle ways to change maps. Take the South China Sea: Chinese officials insist that much of its waters belong to China, and Chinese maps tend to include a dotted line that makes the same point. Yet there is no international agreement that China should have possession, and other countries have overlapping claims.

What has this to do with science and Nature? Nothing — except that territorial disputes, including that over the South China Sea, are leaking into the pages of scientific journals such as this one. In a disturbing trend, an increasing number of maps included in scientific articles by Chinese researchers feature a dotted line that envelops almost the entire South China Sea, to indicate Chinese possession (see page 293). Scientists and citizens of surrounding countries are understandably peeved by the maps, which in most cases are completely unrelated to the subjects of the papers in which they are published. The inclusion of the line is not a scientific statement — it is a political one, apparently ordered by the Chinese government. It's a territorial claim, and it's being made in the wrong place.

“Where research and politics mix, science should be a tool of diplomacy, not territorial aggression.”

Where research and politics mix, science should be a tool of diplomacy, not territorial aggression. Even politically hostile environments can prove fertile ground for scientific collaborations. An increasing number of researchers from Taiwan are teaming up with colleagues in mainland China, even as Beijing and Taipei continue to fundamentally disagree over their relationship. According to data provided by Lou-Chuang Lee, the head of Taiwan's National Science Council, the number of research papers resulting from cross-strait collaborations rose from 521 in 2005 to 1,207 last year.

Such collaborations set the stage for the realization of common interests and, one might hope, resolution of political differences. At the least, they could help to restrain aggression.

Still, politics does often find a way to intrude. In August, for example, Ann-Shyn Chiang, director of the Brain Research Center at the National Tsing Hua University in Hsinchu, Taiwan, was surprised by a request from Yi Rao, a neuroscientist at Peking University in Beijing, with whom he was writing a paper. Rao wanted to put down Chiang's affiliation as 'Taiwan, China', the appellation preferred by Beijing. Chiang told Rao either to use Taiwan or Taiwan ROC (Republic of China), or to drop his name from the author list.

Eventually the two found a compromise, agreeing that they would use Taiwan, Republic of China. The dispute over the South China Sea, with its resources and geopolitical significance, won't be so easily ironed out.

With regard to this and other international disputes, Nature takes the position that scientists should stick to the science. Authors should try to depoliticize their articles as much as possible by avoiding inflammatory remarks, contentious statements and controversial map designations. If such things can't be avoided, for example if a study of a country's resources requires taking account of whether a certain island belongs to it, the map should be marked as 'under dispute' or something to that effect. In papers in Nature, editors reserve the right to insert such a label if authors fail to do so. By avoiding controversy, researchers who keep politics from contaminating their science will keep the doors of collaboration open, and their studies will benefit. Researchers could also, as a by-product, help to defuse political tensions, show the way to mutual benefit and perform a diplomatic service.

Researchers on all sides have much in common, as many scientists in parts of the world made unstable by conflict can appreciate. It makes no sense to undermine this solidarity through irrelevant political and territorial posturing.
==== [2] =========ANGRY WORDS OVER EAST ASIAN SEAS
Chinese territorial claims propel science into choppy waters.

David Cyranoski

Mine, all mine: the rush to claim minerals and oil is driving China's marine ambitions.CHINAFOTOPRESS/GETTYClashes at sea. Disputed borders. It is not the usual stuff of science. But researchers and scientific journals are being pulled into long-simmering border disputes between China and its neighbours. Confrontations involving research vessels are raising tensions in the region, while the Chinese government is being accused of using its scientists' publications to promote the country's territorial claims.

China's desire to increase its exploitation of the sea is no secret. The country's 12th five-year plan, which covers 2011–15 and was approved in March, was the first to mention the importance of a marine economy. In May, China's Ocean Development Report estimated that marine industries, including offshore oil and gas exploration, fisheries and ship building, will earn 5.3 trillion renminbi (US$830 billion) by 2020. Last month, Zhang Jixian, head of the Chinese Academy of Surveying and Mapping, announced that the country will ramp up efforts to chart what he described as its "three million square kilometres of water territory", an area much larger than that considered by neighbouring states to be Chinese territory. The mapping project will be aided by China's first cartographic satellite, to be launched in December, and the Jiaolong submersible, which is scheduled to take humans to ocean depths of 7,000 metres next year1. If the dive succeeds, China will capture the record for the deepest-ever manned ocean exploration from its great marine rival, Japan.

China claims Taiwan, for example, whereas Taiwan claims that it is independent. Japan, China and Taiwan all claim the uninhabited Senkaku Islands in the East China Sea. The clashes are fiercest in the South China Sea, where China claims the Paracel Islands (home to turtles, seabirds and a few Chinese troops) and the Spratly Islands, an archipelago of more than 700 isles, along with a huge area of the South China Sea surrounding them. Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei and the Philippines all argue that those areas fall within their exclusive economic zones, which are recognized by the United Nations. The disputes are decades old, but reports of oil deposits — estimated at anywhere from 1.6 billion to 21.3 billion recoverable barrels — and significant mineral resources are now raising the stakes.

Because exploration often goes hand in hand with research, scientists are finding themselves on the front line. In June, Vietnam accused a Chinese fishing vessel of ramming a seismic survey ship working for the state energy company, PetroVietnam. And on 26 September, Japan ordered a Chinese research vessel that seemed to be conducting a marine survey to leave the exclusive economic zone that Japan claims around the Senkaku Islands.

The battle is also spilling over to the pages of scientific journals. Critics say that Chinese researchers are trying to make their country's possession of the South China Sea a fait accompli by routinely using maps that show its extended marine boundaries. For example, a 2010 review of the impacts of climate change on water resources and agriculture in China, published in Nature2, included a map with an inserted area that implied that most of the South China Sea was part of China.

Last month, in an online posting that was also sent to Nature and other journals, 57 Vietnamese scientists, engineers and other professionals living around the world complained about the use of such maps. The letter laments the Chinese government's use of "'back door' tactics", and argues that it is "using your magazine/journal as a means to legitimize such [a] one-sided and biased map". A map that appeared in a review of Chinese demography published in Science3 provoked similar criticism. Science responded with an Editor's Note4 stating that the journal "does not have a position with regard to jurisdictional claims" but that it is "reviewing our map acceptance procedures to ensure that in the future Science does not appear to endorse or take a position on territorial/jurisdictional disputes".

Meanwhile, Michael Oppenheimer, a geoscientist at Princeton University, New Jersey, who is co-editor of Climatic Change, has received a barrage of e-mails since June from scientists contesting a Chinese map that his journal published more than four years ago5. The map includes a thick 'cow-tongue' shaped dotted line that claims for China a wide swathe of the South China Sea, reaching down towards Malaysian Borneo. The scientists, from Vietnam, Finland, Canada and elsewhere, are demanding a correction to the map. But this kind of highly politicized debate over territory "is not a question that a journal like ours wants to deal with", says Oppenheimer.

Other Vietnamese scientists contacted by Nature were most angered by instances of what they consider to be gratuitous uses of the cow-tongue map. "They include the line around the South China Sea even when this region, and the islands within it, have absolutely zero relevance to the topic," says Q. Tuan Pham, a chemical engineer at the University of New South Wales in Sydney, Australia.

Why Chinese scientists include the controversial map in their papers is not clear. Following the e-mails, Oppenheimer decided that the disputed map had no relevance to the conclusion of the paper in question, and suggested that the lead author, Xuemei Shao of the Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research in Beijing, change it. Shao refused, explaining in an e-mail that the figure "is requested by the Chinese government".
Jingyun Fang, a climate-change specialist at Peking University in Beijing who was a co-author on the Nature review, says that he included the insert because "we should follow China's law to include these Chinese seas in the map". Neither Fang, Shao nor any of four authors of other articles that included similar maps responded to requests from Nature for details of these regulations.

Science, Nature and Climatic Change have ultimately decided not to remove the offending maps. But Tuan Nguyen, a professor of medicine at the Garvan Institute of Medical Research in Sydney, who has independently complained to journal editors about China's maps of the South China Sea, says that maps in journals should be treated as scientific data and verified before publication. "The publication of such a map represents an abuse of science," he says.


http://www.nature.com/nature/journal/v478/n7369/full/478285a.html
http://www.nature.com/news/2011/111019/full/478293a.html?WT.ec_id=NATURE-20111020

Saturday, October 8, 2011

THẮNG LỢI TO LỚN CỦA CÁC KHOA HỌC GIA VIỆT NAM

Thắng lợi to lớn của các nhà khoa học Việt Nam góp thêm một mũi dao xẻo “đường lưỡi bò” phi pháp của Tàu Cộng

03/10/2011

Nhờ sự cố gắng không mệt mỏi của các nhà khoa học người Việt tại hải ngoại cũng như trong nước, liên tục lên tiếng cảnh báo đến các cơ quan khoa học quốc tế uy tín với lý lẽ nghiêm túc, xác đáng, nên việc in bản đồ có hình lưỡi bò như một sự công nhận hiển nhiên lãnh hải bịa đặt của Trung Quốc, do âm mưu nham hiểm của đế quốc Trung Cộng luồn bản đồ này vào các công trình khoa học, nay đã được thừa nhận là một việc sơ suất và sẽ được tạp chí khoa học uy tín Science xem xét sửa sai trong thời gian tới. Cùng với việc cơ quan Bản đồ quốc tế uy tín bậc nhất của Hoa Kỳ xóa bỏ lời ghi chú phi lý dưới hình quần đảo Hoàng Sa trong tấm bản đồ thế giới do họ công bố, vô tình xác nhận quần đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc, đây lại là một thắng lợi lớn nữa của giới khoa học yêu nước chúng ta, nó cũng là bằng chứng cho thấy trí thức trong ngoài nước, bất phân chính kiến, luôn luôn sát vai nhau trong cuộc đấu tranh bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Tổ quốc Việt Nam. Chỉ những kẻ khăng khăng bám riết lấy cái ghế lợi quyền ích kỷ của phe nhóm mình, bên nào cũng vậy, mới nặn ra đủ những chuyện “ý thức hệ”, “diễn biến” này khác, nhằm phá hoại công cuộc giao lưu hòa hợp dân tộc, một xu thế lịch sử rõ ràng ngày càng không thể cưỡng.
Để bạn đọc chia sẻ thông tin và đóng góp phần mình, dưới đây, ngoài bài viết của TS Lê Văn Út, BVN xin đăng nguyên lá thư phản đối của nhóm Nguyễn Hùng ở Úc châu gửi đến Ban Biên tập của 100 cơ quan thông tấn, báo chí về chuyện đường lưỡi bò kèm bản dịch ra tiếng Việt của Anh Hoàng, “Lời lưu ý” của tạp chí Science kèm bản dịch của nhóm Nguyễn Hùng, và một danh mục 100 địa chỉ các tạp chí khoa học trên thế giới mà lá thư của Nhóm Nguyễn Hùng đã gửi tới, cùng với một danh sách 81 người ký tên vào lá thư đó.
Tưởng nên lưu ý bạn đọc rằng trong danh sách đó có một nhân vật đặc biệt, một người bạn lớn của Việt Nam: nhà vật lý hàng đầu quốc tế, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp – Giáo sư Pièrre Darriulat.

Bauxite Việt Nam

-------------------------------------------------------------


1. Tạp chí nổi tiếng Science sẽ không đăng bài báo có “đường lưỡi bò” TS Lê Văn Út

Sau khi nhận được sự phản đối quyết liệt của các học giả Việt về đường lưỡi bò phi pháp mà tác giả TQ đã sử dụng trong bài báo đăng các tạp chí quốc tế, cuối cùng thì tạp chí Science, một tạp chí hàng đầu trên thế giới có chỉ số trích dẫn (Impact factor) thuộc hàng cao nhất, đã phải ra một thông báo như sau:

(đường dẫn: http://www.sciencemag.org/content/333/6051/1824.2.full, hay có thể xem trực tiếp file Science-2011–1824 luoi bo nếu không có bản quyền truy cập).

Cụ thể, từ kinh nghiệm bài báo [X. Peng, Science 333, 581 (2011)] có dính đường lưỡi bò phi pháp, nay tạp chí Science khẳng định “Science does not have a position with regard to jurisdictional claims in the area of water included in the map. We are reviewing our map acceptance procedures to ensure that in the future Science does not appear to endorse or take a position on territorial/jurisdictional disputes”.

Tạm dịch: “Tạp chí Science không có vai trò gì về các tuyên bố chủ quyền trong vùng biển được bao gồm trong bản đồ (đăng trong bài báo đã nêu – UVL). Chúng tôi đang kiểm tra lại quy trình nhận đăng các bài báo có liên quan đến bản đồ để bảo đảm trong tương lai tạp chí Science không ủng hộ hay không có vai trò gì trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ”.

Như vậy sắp tới TQ sẽ không còn cơ hội nào lợi dụng các tạp chí khoa học để tuyên truyền với quốc tế về cái đường lưỡi bò phi pháp, vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bởi lẽ, một khi một tạp chí hàng đầu như Science tuyên bố một cách khoa học và đúng đắn như thế thì các tạp chí khác cũng khó lòng mà làm khác (tức phản khoa học).

Đây là một thắng lợi to lớn của học giả Việt trong việc bảo vệ biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

L.V.U. (ĐH Oulu, Phần Lan)

P/S: Xin chân thành cảm ơn những học giả Việt đã lên tiếng mạnh mẽ trong thời gian qua.

Nguồn: utvle.wordpress.com


------------------------------------------------------------------------------

2. Lá thư phản đối của các nhà khoa học người Việt gửi đến tạp chí Science

September 27, 2011

Dear Sir:

RE: Chinese maps incorrectly claiming most of the South China Sea as her territorial waters.


We are a group of academics and professionals from Vietnam or of Vietnamese heritage who live in various parts of the world. We wish to alert your publication to the cartographic legerdemain that academics and professionals from China have been using in the articles that they submit to publications with a worldwide audience, such as Journal of Geographical Sciences (August 2010), Nature (September 2010), Science (July 2011), Waste Management (August 2011), and Journal of Petroleum Science and Engineering (August 2011), to name just a few.

The legerdemain involves the depiction of disputed waters and islands in the South China Sea as belonging to China in maps illustrating their articles in tandem with the deletion of the claims of neighboring countries, namely Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, and the Philippines. This is part of a concerted effort by China to “authenticate” her territorial claims.
Please review the maps below to see how the sleight of hand is performed.

In the past few years, China has arbitrarily and unilaterally claimed virtually the whole South China Sea as her “historical waters.” This area of about 3,500,000km2, also referred to as the East Sea by Vietnam, encircles the Paracel and Spratly archipelagos and has been a subject of a territorial dispute among Vietnam, the Philippines, Malaysia, Brunei, Taiwan, and China. It is noted that China wrested control of the Paracels and some western islands of the Spratly Archipelago from Vietnam after bloody naval battles in 1974 and 1988.

China’s territorial claims to the hand-drawn, U-shaped, 11-dashed line zone in the doctored map (figure A) that these Chinese academics and professionals have inserted in their articles have neither scientific facts nor geographical information to certify their authenticity. They also defy the internationally recognized legal basis as set out in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which China ratified in 1982. The UNCLOS 200-mile Exclusive Economic Zone boundary lines of the East Sea are shown as blue dotted lines in figure B.

Inserting doctored maps of China that cover virtually the whole South China Sea in articles originating from Chinese institutions and destined for scientific and non-scientific journals worldwide is part of the Chinese government’s ploy. China is hoping that over time the frequent appearances of such maps in well-known publications and the absence of challenges from editors and readers will help establish de facto recognition of her claims over the disputed lands and waters.

In the interest of truth and integrity, we respectfully ask you to be on the alert and not lend the imprimatur of your prestigious publication to this unacceptable ploy.

Yours sincerely,
On behalf of signatories
Hung Nguyen, Sydney Australia
Email: hungthuoc@yahoo.com
----------------------------------------------------------

Bản dịch:

Ngày 27 tháng 9 năm 2011

Đề mục: Về bản đồ sai trái của Trung Quốc, giành hầu như toàn bộ Biển Đông là vùng lãnh hài của nước này.

Kính thưa ông,

Chúng tôi là một số nhà khoa bảng và chuyên viên ở Việt Nam hay gốc Việt đang sống tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi xin cảnh báo với nhà xuất bản về trò bịp về bản đồ được những nhà khoa bảng và chuyên viên Trung Quốc sử dụng trong các bài báo gửi công bố trên các tạp chí có độc giả đông đảo trên khắp thế giới, như Science, Nature, Climate Change, Agricultural Water Management, Waste Management, đây chỉ nêu ra một vài thí dụ.

Trò bịp trên liên quan đến việc miêu tả trong các bản đồ minh hoạ cho bài báo của họ những vùng biển và đảo đang tranh chấp ở Biển Đông là thuộc Trung Quốc song song với việc loại bỏ tuyên bố chủ quyền của những quốc gia láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Philippines. Đây là một phần của một nỗ lực đầy tính toán của Trung Quốc để “hợp thức hóa” những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ.
Xin xem những bản đồ dưới đây để thấy cái trò lộn sòng này được thực hiện ra sao.

Trong vài năm qua, Trung Quốc đã áp đặt và đơn phương tuyên bố hầu như toàn bộ vùng Biển Đông là “vùng biển lịch sử” của Trung Quốc. Vùng biển này, diện tích khoảng 3.500.000km2, bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vẫn còn đang trong vòng tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan, và Trung Quốc. Xin lưu ý rằng Trung Quốc đã cướp giật quần đảo Hoàng Sa và một số đảo phía Tây Trường Sa của Việt Nam sau hai trận hải chiến đẫm máu năm 1974 và 1988.

Tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc được các nhà khoa bảng và chuyên viên Trung Quốc này được tuồn vào bản đồ nguỵ tạo vẽ tay có hình chữ U với 11 vạch, in trong bài báo của họ, không có chút dữ liệu khoa học hay thông tin địa lý nào để chứng thực cả. Họ cũng bất chấp cơ sở luật pháp được quốc tế thừa nhận, đưa ra trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà Trung Quốc đã phê chuẩn. Ranh giới Vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý theo UNCLOS được thể hiện bằng đường chấm chấm màu xanh trong hình B.

Các bản đồ nguỵ tạo lãnh thổ Trung Quốc bao gồm hầu như toàn bộ Biển Đông trong các bài báo phát xuất từ các cơ quan nghiên cứu Trung Quốc nhắm vào các tạp chí khoa học và phi khoa học có tiếng trên thế giới là một trong những thủ đoạn của nhà nước Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng với sự thường xuyên xuất hiện những bản đồ như thế trên các tạp chí nổi tiếng mà không bị Ban Biên tập và độc giả phê phán, sẽ giúp họ xác lập sự thừa nhận de facto [trên thực tế] tuyên bố chủ quyền của họ đối với những vùng đất và biển đang tranh chấp.

Trong tinh thần tôn trọng sự thật và sự trung thực, chúng tôi trân trọng đề nghị ông cảnh giác và không để cho tập san có uy tín của ông bị sử dụng cho thủ đoạn không thể chấp nhận được này.

Trân trọng,
Thay mặt những nguời ký tên
Hung Nguyen, Sydney Australia
Email: hungthuoc@yahoo.com

THỬ TÌM CÔNG TRÌNH VỀ TRƯỜNG SA TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

TS Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan tìm trong Web of Knowledge, nơi thống kê và xếp hạng hàng ngàn tạp chí khoa học trên thế giới với từ khóa "Trường Sa". Ông đã gửi tới Bee.net.vn kết quả tìm kiếm và những nhận xét của mình.

Từ khóa “Spratly” (Trường Sa), tôi thấy có 27 bài từ các nước và vùng lãnh thổ: Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Pháp, Anh, Philippines, và Canada.

Từ khóa “Nansha (Spratly) Islands” có 1 bài của tác giả Trung Quốc trên tạp chí của Trung Quốc.

Từ khóa “Nansha Islands” có 20 bài: 19 bài từ Trung Quốc, 01 từ Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, TS. Dương Danh Huy có cho biết thật ra cũng có công bố từ Việt Nam liên quan đến đường lưỡi bò phi pháp và tranh chấp biển Đông:

1. Nguyen Dang Thang; Nguyen Hong Thao: China’s nine-dotted lines in the South China sea: the 2011 exchange of diplomatic notes, Ocean Development & International Law (accepted)

2. Nguyen Hong Thao; Ramses Amer: A new legal arrangement for the South China Sea?, Ocean Development & International Law, 40:333–349, 2009

Tạp chí Ocean Development & International Law là một tạp chí ISI. Các tạp chí ISI thường có số lượng người đọc nhiều hơn.

Do tiêu đề bài thứ 2 không nói trực tiếp “Spratly” nên không có trong các nhóm các bài tôi tìm, còn bài thứ 1 mới được nhận đăng nên đương nhiên chưa có trong Web of Knowledge. Tôi cho đây là điều đáng mừng, mặc dù như thế là còn quá khiêm tốn so với tiềm năng của Việt Nam.

Nếu các nhà khoa học Việt Nam gửi công bố của họ đến các tạp chí ISI thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Tạp chí ISI được chia thành các nhóm như:

1. SCI: Science Citation Index
2. SCIE: Science Citation Index Expanded
3. SSCI: Social Sciences Citation Index
4. AHCI: Arts and Humanities Citation Index

Tôi cho rằng nếu có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến chủ quyền biển đảo từ Việt Nam xuất hiện trên các tạp chí quốc tế uy tín thì sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền.

Hy vọng những người đang làm nghiên cứu về Lịch sử, Địa lý, Tài Nguyên - Môi Trường và Luật tại Việt Nam lưu tâm hơn về vấn đề này.

08/10/2011 10:44:17
TS. Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan
http://bee.net.vn/channel/2981/201110/Thu-tim-cong-trinh-ve-Truong-Sa-tren-tap-chi-quoc-te-1814263/

Friday, October 7, 2011

THƯ CẢNH BÁO TIẾNG PHÁP

05 Septembre 2011

Monsieur Le Redacteur:
Le Monde

Re: La carte que la Chine presente réclame incorrectement que la plupart de la Mer du Sud Est Asiatique appartient aux eaux territoriales de la Chine.

Monsieur le Rédacteur,
Nous sommes un groupe d’enseignants et de professionnels au Vietnam et dans d’autres pays dans le monde . Nous voulons partager notre souci à propos des erreurs sur la carte de la Chine dans différents articles écrits par différents auteurs chinois (ex: absence des pays voisins tels que Viet Nam, Malaisie, Brunei, Indonésie, Philippines. et inclusion des zones maritimes et iles dans la mer orientale du Viet Nam)
Exemples:
- Science Magazine, Issue 29 July 2011, Vol. 333 No. 6042 pp. 581-587, by Xizhe Peng at
-Elsevier, J. Tai et al. / Waste Management 31 (2011) 1673–1682, Volume 31, Issue 8, August 2011
- Springer, J. Geogr. Sci. (2010), 20(4), 628-640, by GE Meiling et al
- Nature. 467(7311): p. 43-51, by Piao.S. et al
- Journal of Petroleum Science and Engineering, 2011, 10.1016/petrol.2011.06.018, Dawei Lv et.al
etc.

Le territoire maritime délimité par la ligne espacée de 9 segments que les autorités chinoises utilisent dans la carte de la Chine telle que attachée cidessous couvre environ 90% de la mer du Sud Est Asiatique, une région d’environ 3.500.000km2 (dénommée comme Mer Orientale par le Viet Nam) englobant les archipels des iles Paracels et Spratleys . Cette zone est le sujet de disputes territoriales entre le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, le Brunei, Le Taiwan et la Chine (qui a pris le contrôle des iles Paracels et quelques autres iles à l’ouest des iles Sratley suite aux batailles navales de 1974 et 1988 .) Alors que le VietNam controlait ces archipels dès le 15 eme siècle, les autres pays (tels que les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, le Brunei, le Taiwan et la Chine) ont aussi formulé des demandes territoriales seulement suite aux découvertes des gisements d’hydrocarbures dans cette région.

Ces dernières années, la Chine a arbitrairement présenté la carte avec cette ligne en forme de U, espacée de 9 segments et prétend que toute la mer du Sud Est Asiatique étant comme ‘leurs eaux ancestrales’,défiant toutes normes du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Cette ligne en forme de U n’a aucune base scentifique ou géographique et est une tentative grossière pour accréditer ses demandes territoriales.
Nous voulons donc attirer votre attention sur les implications associées avec la présentation de cette carte qui est d’ailleurs non pertinente avec l’article publié . Insérant une carte de la Chine couvrant presque la totalité de la mer du Sud Est Asiatique dans des articles provenant des institutions chinoises et destinés aux journaux scientifiques et non scientifiques du monde entier fait partie du stratagème chinois . La Chine espère que la parution fréquente de ce genre de carte dans des publications de renom et l’absence de réponses des éditeurs et lecteurs va établir une reconnaissance factuelle sur ses demandes concernant les iles en dispute, une tactique trop familière de la Chine pour attirer la reconnaissance mondiale de ses demandes illégales de la souveraineté totale de la mer du Sud Est Asiatique,
Sans aucun respect sur le statut en dispute sur les eaux territoriales, la Chine s’acharne à appliquer agressivement et illégalement la zone délimitée par la ligne espacée de 9 segments dans la mer du Sud Est Asiatique, dénommée ‘carte à ligne de forme langue de boeuf’ .Plusieurs pêcheurs vietnamiens travaillant dans les zones traditionnelles de pêche le long de la ligne côtière de 3000km sont constamment harassés, terrorisés et même tués par des patrouilles chinoises. Leurs outils de pêche sont confisqués. La Chine extorque leur argent avant de les libérer. Aussi récent qu’au mois de Mai dernier et début de Juin 2011, leurs vaisseaux de patrouille maritime ont même harassé 2 bateaux vietnamiens à l’intérieur de la zone économique exclusive du VietNam de 200 miles nautiques et ont délibérément coupé leurs cables optiques.

Ces actes sont synonymes de la violation sérieuse de la souveraineté vietnamienne par la Chine et manifestent l’ambition chinoise de s’emparer du territoire maritime du Vietnam ainsi que d’autres pays situés en Asie du Sud-Est. .
http://globalspin.blogs.time.com/2011/06/10/tension-rise-over-south-china-sea-claims/

Dans l’intérêt de l’intégrité scientifique autant que des faits réels de la mer du Sud Est Asiatique, nous aimerions attirer votre attention sur ces tactiques ‘pas trop catholiques’ que le gouvernement chinois, à travers ses intellectuels, ont profité votre revue/journal comme moyen pour légitimiser cette carte biaisée.
Nous vous remercions de soustraire ces articles malhonnetes des auteurs chinois qui font la promotion de leur jeu sinistre et illégal contre d’autres pays du Sud Est Asiatique.
Le peuple vietnamien du monde entier vous sera très reconnaissant de votre réponse positive à notre souci et espère que notre point de vue sincère est connu du public.

Nos Sentiments Distingués
Pour les signataires
Hung Nguyen
Email: hungthuoc@yahoo.com
La liste des 57 signataires: attachés

Thursday, October 6, 2011

PHÚC ĐÁP CỦA TẠP CHÍ SCIENCE - RFA REPORT

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/science-resp-u-shaped-map-qc-10032011115320.html

Phản hồi của tạp chí Science

Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011-10-03

Cuối tháng 7, Tạp chí Science, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới cho đăng tải một bài viết của giáo sư Xizhe Peng, là hiệu trưởng trường Đại học Fudan tại Thượng Hải.

Bài Viết có tên tiếng Việt là “Lịch sử nhân khẩu học Trung Quốc và những thách thức tương lai”, trong đó đăng kèm bản đồ hình lưỡi bò, như một cách mặc nhiên công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa và Trường Sa. Vào tháng 8, nhiều học giả Việt Nam đã viết thư khiếu nại đến tạp chí này và sau hơn 1 tháng, họ vừa nhận được phản hồi từ tạp chí này.


"Lệnh ngầm" của chính phủ TQ

Quỳnh Chi hỏi chuyện ông Nguyễn Hùng, người phụ trách khâu liên lạc của nhóm học giả, và được ông cho biết:

Tạp chí Science vừa báo cho chúng tôi biết là tập san của họ vừa đăng một đoạn ghi chú. Đại ý, đoạn ghi chú này nói rằng: “Trong bài Lịch sử nhân khẩu học của Trung Quốc và thách thức trong tương lai (China’s demographic history and future challenges) đăng trong mục đặc biệt về Dân số ngày 29 tháng 7, có kèm theo hình 1 với bản đồ Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi ý thức rằng một số độc giả đã diễn giải việc đăng xuất bản đồ này như một thông báo quan điểm của Science về biên giới biển đảo được ghi nhận trong hình ảnh trên. Trường hợp này không phải như vậy.


Chính sách của Science, được tìm thấy trên các trang đầu của mỗi số, đã nói rõ rằng "tất cả các bài được đăng trên Science –bao gồm các bài tin tức, xã luận và bình luận, và bình phẩm sách – được ký kết và phản ánh quan điểm cá nhân của các tác giả và không chính thức phản ánh quan điểm của AAAS hoặc các tổ chức khác mà tác giả là hội viên (hay liên kết).”


Science không đứng về phía nào đối với các khiếu nại liên quan đến thẩm quyền tài phán trong lĩnh vực lãnh hải đã bao gồm trong bản đồ trên. Chúng tôi đang xem xét lại các thủ tục chấp nhận bản đồ để đảm bảo rằng trong tương lai Science không tỏ ra thiên vị hoặc đứng về một bên nào trong các vấn đề tranh chấp lãnh hải hay thẩm quyền tài phán”.


Quỳnh Chi: Vậy có cơ hội tạp chí Science sẽ quay lại xét duyệt bản đồ lưỡi bò trên bài viết trên?


Ông Nguyễn Hùng: Theo tôi, việc này chắc là không xảy ra vì bài báo của giáo sư Xizhe Peng được đăng rồi. Tuy nhiên, qua sự việc này, họ sẽ quan tâm đến vấn đề và trong tương lai, khi nhìn thấy những bản đồ như thế, họ sẽ cẩn thận hơn. Đó là việc mà chúng ta làm cho tương lai.

Một vị giáo sư Trung Quốc đã nói rằng đây là chính sách của chính phủ và yêu cầu khiếu nại đến chính phủ Trung Quốc.
Ông Nguyễn Hùng

Quỳnh Chi: Ông nhận xét về ý nghĩa của việc phản hồi này như thế nào?


Ông Nguyễn Hùng: Chúng tôi cho rằng đây là một tín hiệu đáng mừng vì tiếng nói của mình đến được với ban biên tập cao cấp của Science. Nó còn tránh được tình trạng mà các học giả Trung Quốc mang bản đồ hình lưỡi bò vào các nghiên cứu của mình. Mà theo chúng tôi được biết, đây chính là “lệnh ngầm” của chính phủ Trung Quốc.


Quỳnh Chi: Thưa, ông nói đây là “lệnh ngầm”, ông dựa vào cơ sở nào?


Ông Nguyễn Hùng: Khi nhận được một email khiếu nại của một học giả Việt Nam về bản đồ đường lưỡi bò trên bài báo, một vị giáo sư Trung Quốc đã nói rằng đây là chính sách của chính phủ và yêu cầu khiếu nại đến chính phủ Trung Quốc.


Đó là một vị giáo sư Trung Quốc, là tác giả của bài báo. Tên của ông ta là Xuemei Shao, công tác tại Viện khoa học địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources research, Chinese Academy of Sciences).


Chính phủ VN vẫn im lặng

Quỳnh Chi: Chúng tôi cũng được biết là ngoài gởi thư phản ánh bản đồ hình lưỡi bò trên bản đồ Science, các vị cũng từng có những phản ánh đến các cơ quan như Google map và các tổ chức khác về việc nhầm lẫn trong bản đồ liên quan đến Việt Nam?

Ông Nguyễn Hùng: Cách đây hơn 1 năm, chúng tôi cũng đã đấu tranh với National Geographic Society (NGS) khi họ in bản đồ quần đảo Hoàng Sa mà lại dùng tên tiếng Hoa. Sau đó, chúng tôi cũng trực tiếp liên lạc với Google khi trang Google map của họ vẽ đường biên giới Trung Quốc lấn qua thành phố Lào Cai. Việc này làm trên bản đồ các trường học Việt Nam lại nằm phía bên kia biên giới Trung Quốc. Sau một thời gian liên lạc và tranh đấu, NGS đã thay đổi và dùng từ Hoàng Sa tại quần đảo Hoàng Sa. Còn Google map cũng sửa lại đường biên giới Lào Cai.


Quỳnh Chi: Ngoài lá thư khiếu nại gởi đến Sciene, các vị cũng viết một lá thư dưới dạng cảnh báo, với nhiều chữ ký và gởi đến các cơ quan trên thế giới. Xin ông cho biết cập nhật tin tức về việc này.


Ông Nguyễn Hùng: Chúng tôi nhận thấy rằng nếu chờ đến khi bản đồ lưỡi bò được đăng lên một tạp chí nào đó thì mới khiếu lại là thụ động. Cho nên chúng tôi đã viết một lá thư cảnh báo về việc đường lưỡi bò xuất hiện trên các nghiên cứu khoa học của học giả Trung Quốc. Lá thư này được gởi đến nhiều nơi, nhiều cơ quan truyền thông và tạp chí khoa học để cảnh báo. Hôm 5 tháng 9, chúng tôi bắt đầu gởi thư đi. Hiện nay, có 81 học giả, trí thức Việt Nam tham gia ký tên và gởi được cho 100 cơ quan.


Quỳnh Chi: Vậy các vị có nhận được phản hồi nào không?


Ông Nguyễn Hùng: Tờ Wall Street Journal cho biết họ ghi nhận việc chúng tôi cảnh báo. Ngoài ra, còn có National Geographic Society (NGS), European Science Society cũng trả lời chúng tôi. Cách đây mấy hôm, tạp chí Nature cũng hỏi chúng tôi về vấn đề này và yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm thông tin về bản đồ lưỡi bò cũng như hoạt động của chúng tôi.


Quỳnh Chi: Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều bản đồ lưỡi bò trên các tạp chí khoa học. Nếu đây là một xu hướng hay là chính sách như các ông nói thì ông nghĩ người Việt Nam nên làm gì?


Ông Nguyễn Hùng: Theo chúng tôi, những việc làm của các trí thức chỉ góp sức mà thôi, trách nhiệm chính vẫn là chính phủ. Chính phủ Việt Nam phải có chính sách và hành động. Chính phủ cũng có những cơ quan như Ủy ban Biên giới lo về vấn đề bản đồ. Tôi còn nhớ là trong lúc đấu tranh với NGS và Google map về vấn đề danh xưng Hoàng Sa và vấn đề biên giới Lào Cai, chúng tôi đã nhiều lần gởi thư cho chính phủ, quốc hội, bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu họ cung cấp tài liệu để chúng tôi có cơ sở đấu tranh. Tuy nhiên, chúng tôi đã không nhận được bất cứ một hồi âm nào.

Những việc làm của các trí thức chỉ góp sức mà thôi, trách nhiệm chính vẫn là chính phủ. Chính phủ Việt Nam phải có chính sách và hành động.
Ông Nguyễn Hùng

Quỳnh Chi: Xin cám ơn ông Nguyễn Hùng đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này..


Xin được nhắc lại, Ngày 20 tháng 8, 57 vị trí thức, khoa học gia Việt Nam ký tên vào lá thư khiếu nại gởi đến tạp chí Science. Ngày 5 tháng 9, các vị học giả này tiếp tục đồng viết một lá thư cảnh báo, nêu vấn đề đường lưỡi bò xuất hiện ngày càng nhiều trong các nghiên cứu khoa học của các học giả Trung Quốc. Hiện tại, lá thư cảnh báo này đã được khoảng 80 vị trí thức, học giả Việt Nam ký tên và được gởi đến khoảng 100 cơ quan quốc tế. Hôm 30 tháng 9, ban biên tập tạp chí Science đã có ghi chú đính kèm với bài viết “Lịch sử nhân khẩu học Trung Quốc và những thách thức tương lai”. Đại ý, ghi chú này nói rằng bài viết của giáo sư Xizhe Peng không phản ánh quan điểm Science và họ sẽ xem xét lại quá trình đăng tải bản đồ để tránh những hiểu lầm về sau.

57 KHOA HỌC GIA VÀ TRÍ THỨC GỞI THƯ CẢNH BÁO BẢN ĐỒ LƯỠI BÒ CỦA TRUNG QUỐC

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/u-shap-map-on-scien-mgz-09152011080825.html?searchterm=None

57 khoa học gia và trí thức gởi thư cảnh báo bản đồ lưỡi bò của TQ

Quỳnh Chi, phóng viên RFA
2011-09-15
Trong thời gian qua nhóm 57 vị trí thức và khoa học gia Việt Nam trên khắp thế giới đã gởi thư cảnh báo về việc các học giả Trung Quốc sử dụng bản đồ lưỡi bò như một phần lãnh thổ của họ trong các bài viết của mình.

Bản đồ ghi lại "Vùng lưỡi bò" theo như Trung quốc công bố chủ quyền trên biển Đông.

Các bức thư này được gởi đến các đến các tạp chí khoa học và cơ quan truyền thông trên thế giới. Hôm thứ Tư, nhóm các vị trí thức này đã nhận được một lá thư phản hồi từ tờ tạp chí European Scientific Journal, một tạp chí khoa học ở Châu Âu, mời các vị học giả Việt Nam và Trung Quốc viết về vấn đề Biển Đông. Quỳnh Chi phỏng vấn GS-TS Nguyễn Đăng Hưng, một trong 57 vị trí thức ký vào bức thư cảnh báo gởi cho các cơ quan quốc tế.

Chứng minh sự sai lầm của tạp chí Science
Quỳnh Chi: Thưa GS, trong các cơ quan quốc tế mà 57 vị gởi thư đến, tạp chí European Scientific Journal có gởi thư phản hồi và mời các ông viết bài về Biển Đông để đăng trên tạp chí của họ. GS đánh giá tầm quan trọng của việc này ra sao thưa ông?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Lá thư này được anh Nguyễn Hùng gởi cho chúng tôi từ sáng thứ Tư và tôi đã chuyển cho khoảng 50 bè bạn khác. Tôi nghĩ đây là một dịp để Việt Nam quảng bá lập trường của mình về vấn đề Biển Đông, đặc biệt về vấn đề lưỡi bò. Nếu có một cơ quan báo chí quốc tế có thể chuyển đạt các bài viết này đến tay bạn bè thế giới, đặc biệt là các nhà khoa học Trung Quốc thì đó là một điều nên được tận dụng. Chúng tôi là người Việt Nam, bảo vệ lợi ích của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng bảo vệ tính trung thực của khoa học. Chính vì thế, chúng tôi sẵn sàng đối chất với các nhà khoa học Trung Quốc, mà trong đó phải lấy căn bản khoa học và tính trung thực làm đầu.
Chúng tôi là người Việt Nam, bảo vệ lợi ích của Việt Nam, nhưng đồng thời cũng bảo vệ tính trung thực của khoa học. Chính vì thế, chúng tôi sẵn sàng đối chất với các nhà khoa học Trung Quốc, mà trong đó phải lấy căn bản khoa học và tính trung thực làm đầu

GS-TS Nguyễn Đăng Hưng
Quỳnh Chi: Theo chúng tôi được biết, cho đến bây giờ, các ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ tạp chí GS-TS Nguyễn Đăng Hưng. Source Blog-NguyenDangHung Science, tạp chí đã đăng bài của giáo sư Trung Quốc Xizhe Peng với bản đồ hình lưỡi bò, ông có nhận xét gì về phản ứng này?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi nghĩ đây là một sai lầm của tạp chí Science, xuất phát từ đâu thì chưa rõ, khâu thẫm định hay khâu chủ trương. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ chúng ta cần nhiều thời gian hơn để thuyết phục họ trước khi họ có những phản ứng đúng mức cho những việc như thế này.
Quỳnh Chi: Trước đây không lâu, tờ Journal of Waste Waste Management của Italy cũng đăng một bài của học giả Trung Quốc, kèm theo bản đồ hình lưỡi bò. Sau khi được một số học giả Việt Nam phản ánh, ông Cossu, tổng biên tập của tạp chí này đã báo là sẽ hiệu đính lại. Ông có nhận xét gì về phản ứng ấy với phản ứng của tạp chí Science lần này?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tờ Journal of Waste Waste Management đã có những phản ứng khá chính xác và đúng mực của một tổng biên tập, còn phản ứng của tạp chí Science lại dè dặt hơn. Tôi nghĩ chúng ta cần cung cấp cho báo chí và cho tờ báo này nhiều thông tin hơn nữa để họ có thể có những nhận định rõ ràng hơn. Tôi cho rằng việc họ có những nhận định rõ ràng hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Chưa một quốc gia nào ủng hộ “đường lưỡi bò”

Quỳnh Chi: GS có thể nói rõ hơn không?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Trên thế giới, chưa có một nước nào hay nhà khoa học nào ủng hộ đường lưỡi bò cả, bằng chứng là trong cuộc hội thảo Biển Đông tại Washington vừa qua, đại diện Trung Quốc bị chỉ trích. Thật tình tôi thấy tội cho ông Xizhe Peng vì với tư cách là nhà khoa học thì ông không thể bảo vệ đường lưỡi bò được.
Tôi nghĩ rằng đường lưỡi bò là một lỗi lầm về chính trị rất lớn của Trung Quốc. Nếu quốc gia nào cũng làm như Trung Quốc thì làm sao thế giới có trật tự được? Gỉa sử Mexico lấy vịnh Mexico làm vùng biển riêng của mình; hay Ấn Độ lấy Ấn Độ Dương làm vùng biển riêng của họ thì làm sao thế giới có hòa bình và trật tự được? Ngay cả thời thượng cổ, Đế quốc La Mã dù thống trị Địa Trung Hải nhưng không hề tuyên bố biển Địa Trung Hải là biển riêng của họ. Trung Quốc đang làm một việc chưa từng có từ cổ chí kim.
Việc Trung Quốc “giành” Biển Đông cho mình không khác gì hình ảnh Hitler, trước chiến tranh thế giới thứ II đã muốn có một vùng Âu Châu làm lãnh thổ của mình. Trước ý đồ này, tôi nghĩ thế giới sẽ hợp tác lại, “mời” Trung Quốc trở về vị trí của mình. Bởi nếu Trung Quốc tiếp tục những việc mình đang làm thì đó chính là đường dẫn đến chiến tranh.
Trên thế giới, chưa có một nước nào hay nhà khoa học nào ủng hộ đường lưỡi bò cả, bằng chứng là trong cuộc hội thảo Biển Đông tại Washington vừa qua, đại diện Trung Quốc bị chỉ trích.

GS-TS Nguyễn Đăng Hưng
Quỳnh Chi: Vâng, tờ European Scientific Journal có ý mời các học giả Việt Nam viết bài về Biển Đông nhưng mức ảnh hưởng của tờ tạp chí này không lớn, ông có nghĩ việc viết cho họ là một việc nên làm?
Vùng "lưỡi bò" do Trung Quốc áp đặt trên biển Đông- photo from Chinese websites GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi nghĩ rằng khi có cơ hội đưa ra công luận quốc tế về vấn đề này thì nó sẽ có lợi cho Việt Nam. Theo tôi, trong việc tranh chấp tại Biển Đông, Việt Nam có chính nghĩa cho nên càng có nhiều dư luận quốc tế quan tâm thì càng có cơ hội chặn đứng những cách giải quyết tranh chấp không minh bạch. Dĩ nhiên là chúng ta phải ưu tiên cho những tờ báo có nhiều ảnh hưởng quốc tế.
Quỳnh Chi: Khả năng để các vị học giả Việt Nam tham gia là như thế nào thưa ông?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi nghĩ Việt Nam không thiếu người làm được điều đó. Nếu muốn, chúng tôi có thể hỗ trợ dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp, tiếng Hoa…và còn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài nữa. Đó là về phía của các cá nhân. Về phía chính quyền, tôi rất mong mỏi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) sẽ có phản ứng. Chính tôi cũng đã gởi thư ngỏ cho cơ quan này nhưng chưa được phúc đáp.
Quỳnh Chi: Cho đến bây giờ, quý vị có nhận được phản ứng nào từ phía học giả Trung Quốc không?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi nghĩ phía Trung Quốc cũng chưa có phản ứng nào. Nhưng có một vị giáo sư người Trung Quốc đã nói rằng chính phủ Trung Quốc đã áp đặt cho họ để khi vẽ bản đồ Trung Quốc thì phải vẽ theo đường lưỡi bò. Đây là một sự thú nhận trước mặt thế giới rằng chính phủ Trung Quốc có chủ trương dùng “quyền lực mềm” (theo cách họ nói) để áp đặt cho thế giới những ý đồ chính trị của mình.
Tôi mong mỏi các vị trí thức trong và ngoài nước đoàn kết để vì tiền đồ đất nước. Biển Đông là một buồn phổi của dân tộc, nếu bị cưỡng bức thì Việt Nam sẽ nghẹt thở.

GS-TS Nguyễn Đăng Hưng
Quỳnh Chi: Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về vị giáo sư Trung Quốc này?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Đó là một vị giáo sư Trung Quốc, cũng là tác giả của một bài báo. Xin nêu rõ ra đây, đó chính là giáo sư Xuemei Shao, công tác tại Viện khoa học địa lý và tài nguyên thiên nhiên, Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc (Institute of Geographic Sciences and Natural Resources research, Chinese Academy of Sciences), theo thư điện tử của ông cho TS Bùi Quang Hiển (Canada).
Quỳnh Chi: Trong thời gian chờ đợi phản ứng từ tạp chí Science thì quí vị sẽ có hành động nào không?
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Tôi sẽ cổ võ cho bạn bè cùng nhau viết bài, bản thân tôi cũng sẽ làm một việc gì đó. Tôi mong mỏi các vị trí thức trong và ngoài nước đoàn kết để vì tiền đồ đất nước. Biển Đông là một buồn phổi của dân tộc, nếu bị cưỡng bức thì Việt Nam sẽ nghẹt thở. Tôi nghĩ người Việt quan tâm đến tiền đồ dân tộc sẽ phản ứng bằng trí tuệ của mình để bảo vệ vùng trời vùng biển của cha ông. Đây là quyền lợi tối thượng và thiêng liêng của dân tộc.
Quỳnh Chi: Xin cám ơn GS-TS Nguyễn Đăng Hưng đã giành thời gian cho đài Á Châu Tự Do.
GS-TS Nguyễn Đăng Hưng: Xin cám ơn quý đài và cho phép tôi gởi lời thăm hỏi đến quý khán thính giả của đài RFA