Friday, October 21, 2011

BÚC THƯ GỞI GOOGLE MAPS VỀ BẢN ĐỒ HÌNH LƯỠI BÒ CỦA TRUNG CỘNG

Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chủ tịch
Mr John Hanke, Tổng Giám Đốc Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Giám Đốc, Global Communications & Public Affairs

Kính thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke:

Chúng tôi được biết rằng khi Google maps được truy tìm với nguổn Trung Quốc lại hiện lên bản đổ Trung quốc với đưởng lãnh hải vẽ tay đứt đoạn hình chữ U lấn chiếm sai trái hầu như toàn bộ vùng Biển Đông (Nam Trung Hải).
http://www.thanhniennews.com/2010/Pages/20111017-Google-Maps-South-China-Sea-error.aspx
http://ditu.google.cn/?hl=cn
http://ditu.google.com/

Yêu sách sai trái và với dã tâm đen tối này của Trung Quốc đã từng bị tất cả các nước trong vùng Đông Nam Á cực lực phản đối, đặc biệt là Việt Nam và Phi Luật Tân, hai nước bị thiệt thòi nhiều nhất vì hành động gây hấn thô bạo của nhà nước Trung Quốc. Bức hình bàn đồ Trung Quốc ngụy tạo này với đường lãnh hải đứt đoạn vẽ tay, bị cộng đồng quốc tê ví von là đưòng “ hình lưỡi bò”, đang bị phản đối liên tục bỡi không chỉ những nước trong vùng Đông Nam Á mà còn bị hầu hết các nước trên thế giới chống đối.

Là những người Việt quan tâm, cùng với bức thư cảnh báo chúng tôi gởi đến công ty Google ngày 05/09/2011 nhằm cảnh báo việc làm tráo trở của nhà nước Trung Quốc là lồng vào các bài viết của các tác giả người Hoa từ Trung quốc bản đồ Trung Quốc có chèn thêm đoạn đường biên giới “hình dạng chữ U”, chúng tôi xin lưu ý cùng ông tình trạng này, và yêu cầu ông có hành động nhanh và kịp thời xóa bỏ phần đưòng ranh giới đứt đoạn vẽ tay hình dạng lưỡi bò khỏi các bản đổ Trung Quốc trong tranh web Google maps. Đoạn đường ranh giới “hình lưỡi bò”do Trung Quốc ngụy tạo này nếu tiếp tục tồn tại trên trang web Google map càng lâu, càng làm tổn hại thêm nữa đến tính trung thực của sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Phi Luật Tânvà các nước khác trong vùng Đông Nam Á.

Chúng tôi xin cám ơn hành động kịp thời của ông.

Trân trọng,
Thay mặt nhóm người Việt Nam quan tâm,

Nguyễn Hùng, Australia, hungthuoc@yahoo.com
Ngô Khoa Bá, USA, ngoroberto@gmail.com
Lê Quang Long, New Zealand, longauckland@yahoo.co.nz

DANH SÁCH NGƯỜI CÙNG KÝ TÊN

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D.,M.B.A, P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
Le Van Ut Ph.D., University of Oulu, Finland
Nguyen Dang Hung Ph.D., Professor , Liège, Belgium
Ta Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

No comments:

Post a Comment