Monday, October 24, 2011

BỨC THƯ THỨ HAI GỞI GOOGLE VỀ ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

24 tháng 10 năm 2011
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Lưu ý:
Dr Eric E. Schmidt, Chairman
Mr John Hanke, Director of Google Earth & Maps

c/o: Kate Hurowitz , Manager, Global Communications & Public Affairs

Đề mục: Bất nhất về đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong trang web http:/maps.google.com và http:/ditu.google.com

Thưa Dr Schmidt và Mr. Hanke:

Trong lúc soạn thảo bức thư liên quan Quốc đang tranh đoạt hầu như toàn bộ biển Đông (biển Nam Hoa), anh chị cộng tác viên vào trang mạng http:/maps.google.com kiểm tra xem có gì khác với bản đồ đang lưu trữ trong trang mạng http:/ditu.google.com xuất xứ từ Trung Quốc. ( Lưu ý: đính kèm bức thư chúng tôi email đến ông ngày 20/10/2011).

Chúng tôi rất sửng sốt, những bản đồ lưu trữ trong các trang web liên kiết của googlemaps không giống nhau tuy rằng những bản đồ này đều vẽ cho cùng khu vực. Bản đồ vùng biển Đông trong http:/maps.google.com không có lồng thêm đường vẽ đứt đoạn gọi là “đường lưỡi bò” ( một thuật ngữ của Trung Quốc), trong khi đó trong http:/ditu.google.com xuất xứ từ Trung Quốc lại có nó.

Chúng tôi trở lại kiểm tra đường biên giới đất liền dọc theo thành phố Lào Cai mà, vào tháng Tám năm 2010, bà Kate Hurowitz, Giám Đốc Giao Tế Quốc Tế của Google, đã email báo cho chúng tôi rằng sai sót về đường biên giới vẽ cắt ngang thành phố Lào Cai đã được chỉnh sửa (copy của lá thư Google gởi cho chúng tôi được kèm theo thư này) . Lại cũng y như vậy, những bản đồ của vùng Lào Cai trong hai trang mạng lại có sự bất nhất tương tự, đó là bản đồ thành phố Lào Cai trong http:/ditu.google.com vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng với đường biên giới cắt ngang thành phố Lào Cai trong khi đó trong http:/maps.google.com đường biên giới đã được sửa đúng với thực tế.
Xin xem hai bản đồ dưới đây để thấy sự khác biệt rỏ ràng về các đường biên giới này.


Picture of Lao Cai city from ditu.google.com Picture of Lao Cai city from maps.google.com

Chúng tôi xin trân trọng lưu ý ông về sự bất nhất của các bản đồ nêu trên. Những bản đồ trong http:/ditu.google.com rõ ràng được cố ý chỉnh sửa với mục đích thiên vị về phía Trung Quốc, xem như là sự vi phạm nghiêm trọng đến nguyên tắc trung thực mà Google theo đuổi, và là sự vi phạm tàn nhẫn đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam.

Chúng tôi chân thành cám ơn sự quan tâm sâu sắc của ông, và đề nghị tiến hành chỉnh sửa những bất nhất của các bản đồ lưu trử tại trang http:/ditu.google.com trong một thời gian sớm nhất có thể.

Chúng tôi và đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ thư trả lời của ông.

Xin cám ơn ông rất nhiều.

Trân trọng,
Thay mặt người việt quan tâm

Hung Nguyen, savevietnam@gmail.com , hungthuoc@yahoo.com
Khoa Ba Ngo, ngoroberto@gmail.com
Quang Long Le, longauckland@yahoo.co.nz

LIST OF SIGNATORIES

1 Trinh Khanh Tuoc Ph.D., New Zealand
Tran Ngoc Bich Ph.D. (Economics), CFP, E.A., USA
Nguyen Thuong Son Ph.D., Australia
Tran Mai Ph.D., Australia
Tara T. Van Toai Ph.D., USA
Norman N. VanToai Ph.D., USA
Tran Minh Phuong M. Tech, Australia
Nguyen The Hung Ph.D., Professor, University of Danang, Vietnam
Ngo The Hoanh M.Eng.Sc., P.Eng., Canada
Tran Ba Tuoc M. Com., Vietnam

11 Bui Viet Long B.E. Mech, Vietnam
Nguyen Van Xa M.E. Civil, USA
Nguyen Van Tu M.Com. (Econ.), New Zealand
Nguyen Quoc Lap Ph.D.,USA
Huynh Huu Han B.S. Tech (Food), USA
Duong Van Tuyet M.Com. (Econ.), USA
Bien Cong Danh M.E. Elect, New Zealand
Ngo Minh Triet P.E. Civil, USA
Nguyen Huu Kho Ph.D., M.B.A., P.E., USA
Truong Nham Ph.D, Australia

21 Truong Kim Ngoc B.E. Chem, USA
Le Ba Hong M.Sc, Australia
Ngo Tung Huynh B, Agr.Sc, Australia
Vu The Hung B.S. Comp., USA
Nguyen Danh Ngon P.E. Civil, USA
Nguyen Thi Mai Chi B.Com., USA
Nguyen Bich Lien B.A. Edu., USA
Dinh Mui B.A. Edu., Australia
Bui Sy Tuan Ph.D, MBA, MSCIS, USA
Tran Quang Duong B Technology (Food), M.A., New Zealand

31 Bui Thi Bich Chau M.A., USA
Nguyen Thien Nga B.S. Comp., New Zealand
Do Thi Nhung B.A. Edu., USA
Nguyen Do Khanh Ph.D., Australia
Vuong Ngoc Diep M.Com.,Economics, USA
Vuong Thanh Truc B.A.Edu, USA
Pham Phan Long P.E, Chairman Viet Ecology Foundation, USA
Vu Quyet M.A.Edu., USA
Marie Dung Burns M.A. Edu., New Zealand
Le Thu Lieu B.E. Chem, New Zealand

41 Ngoc Bich Baecker MTA. CANDMED, Germany
Nguyen Van Hao M.E. Civil, Australia
Le Thi Tinh Tien M.Com, Economics, Australia
Nguyen Thi Mong Trinh B.A, New Zealand
Dang Ngoc Hung M.B.A, CPEng, Australia
Nguyen Huu The M.E. Mech., USA
Le Cong Hoai Vong M.Sc. Environment service, USA
Do Gia Tuyen B.E. Elect, Saudi Arabia
Le Quang Long B.E. Mech, New Zealand
Ngo Khoa Ba M.B.A., USA

51 Nguyen Hung B.E. Chem, Australia
La Le Cam Tu MSc., NanoScience Centre, Jyvaskyla University, Finland

No comments:

Post a Comment